News from Förbundet

Kära RPG-are i vårt avlånga land!

Var glad, för Kristus lever! Ny framtid vill han ge. Ur vetekornets offer skall växa livets skörd. Vi sörjer ej hans minne. Han är vår morgondag. Han är ej bland de döda Han är vår framtids Gud. (Text: Tore Littmark. Musik: J. Steurlein)

Så har säkert sången klingat i våra kyrkor också denna påskdag. Kanske kändes den så viktig just nu med tanke på vår värld och det som sker runt omkring oss. Många av våra psalmer och sånger som präglar vår påskdag ger oss mod och glädje. Det behöver vi verkligen. Vårens intåg ger också hopp om nytt liv. Visserligen har det kommit och kommer en del väder med snö och blask som påminner om vinter men vi vet ju att ljusare dagar med sol och värme ger både glädje och tröst.

Årsmöten och verksamhet

Så har månaden mars med livlig verksamhet i våra föreningar blivit historia. Våra årsmöten i både föreningar och distrikt har säkerligen visat på en verksamhet som vi kan vara både glada och stolta över. Nu är det dags att fortsätta vår så viktiga verksamhet både i gemenskapens tecken och för påverkan i hela vårt samhälle. Den kristna rösten måste höras!

AbraSenior firade 50 år

Jag hade förmånen att få delta i AbraSenior:s (Abrahamsbergskyrkan- Bromma ) 50-årsjubileum. Samlingen inleddes med att ordförande drog sig till minnes hur mycket mjölken, osten kostat, städerskornas strejk och energikostnaderna. Vi åt smörgåstårta och Hawaikassler. Församlingens föreståndare och diakon spelade och sjöng för oss. Helena Johannesson som börjat sin verksamhet i Abrahamsberg som diakonissa var med och startade den första RPGföreningen tillsammans med Gösta Niklasson år 1974. Hon berättade på ett livfullt sätt om starten och hur verksamheten fortsatte. Tidigare församlingsföreståndare – Per-Magnus Selinder, Pär Lewin Ronnås, Ulla-Maria Gunner- berättade om härliga minnen från tiden som gått som tex surströmmingsfest. Kaffe med härlig smörgås inledde samlingen och avslutades naturligtvis med tårta av det större formatet.

SKR (Sveriges kommuner och regioner)

SKR:s arbetsutskott bjöd in pensionärsorganisationerna till ett möte. De berättade om vad som var aktuellt just nu och tänderna fick där en framskjutande plats.. Vad månne bliva? Det var ju inte första gången som just tänderna tagits upp särskilt med tanke på de kostnader ett tandläkarbesök kan åsamka oss. Välfärdstekniken fick också en central plats i sammanträdet

Förbundsstyrelsens AU

Förbundsstyrelsens arbetsutskott har haft ett sammanträde. Arbetsutskottets möten sker digitalt. Naturligtvis var riksstämman i centrum för vårt sammanträde. Vem gör vad? Budgetfrågorna inför kommande år är inte så lätta. Inkomsterna hänger ihop med antalet medlemmar och hur stort statsbidraget blir.

Från Regering och Riksdag

Många människor runt om i världen lider av ensamhet. Socialminister Jakob Forssmed, som var inbjuden till konferensen utifrån sin roll som kommissionär i WHO:s kommission mot ensamhet, berättade om hur den svenska regeringen prioriterar arbetet för att bryta och förebygga ofrivillig ensamhet och isolering. Under 2023 påbörjade regeringen en treårig gemenskapssatsning som beräknas uppgå till 300 miljoner kronor per år under perioden 2023–2025.

Här kan också tilläggas att tidskriften Illustrerad Vetenskap hade en lång artikel om just ensamhet.

Kartläggning av äldres psykiska hälsa

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att göra en kartläggning av äldres psykiska hälsa och ohälsa med fokus på äldre personers livssituation. Regeringens insatser på området psykisk hälsa omfattar bland annat att det förebyggande och främjande arbetet ska stärkas och att vården för personer med psykisk ohälsa ska bli mer tillgänglig och jämlik. Många äldre uppger att de har ett gott psykiskt välbefinnande. Samtidigt är den psykiska ohälsan omfattande och uttaget av antidepressiva och lugnande läkemedel högst bland de äldsta.

Jag avslutar så med sången Likt vårdagssol, text N.F.S Grundtvig, musik Natan Söderblom)

 1. Likt vårdagssol i morgonglöd
  gick Jesus fram ur natt och död
  till liv förutan like.
  Därför, så länge världen står,
  det efter vinter kommer vår
  också i andens rike.
 2. Som fåglars kör i lund och mark
  besjunger våren, blid och stark,
  och livets alla under,
  vi må besjunga med varann
  hans liv, som döden övervann
  i påskens morgonstunder.

Ann-Christin Lindbom, förbundsordförande i RPG              

To the top