News from Förbundet

Kära RPG-are i vårt avlånga land !

Det är nu mitt i år 2024 och den svenska sommaren. Vädrets makter rår vi inte över. I min landsända har det varit en period med mycket värme och med temperaturer som bidrar till att till och med jag har sökt mig till skugga. Nu har det blivit en annan vädertyp. I dag regnar det och blåser och det har varnats för till och med för skyfall och åska. Men man kan ändå glädjas över den blomprakt som omger oss på många ställen. Många vackra midsommarbuketter kunde plockas i både trädgårdar och vid dikesrenar. Sången – vaggvisan, i min gamla läsebok från småskolan passar så bra nu.

Ute blåser sommarvind,

Göken gal i högan lind;
Mor hon går på grönan äng,
Bäddar barnet blomstersäng,
Strör långa rader
Utav ros och blader

På RPG-fronten har det varit inte varit helt tyst. Vi har haft ett sk eftermöte efter vår RPK (Regeringens pensionärskommitté) ett möte där vi funderade över överenskommelse mellan regeringen och SKR (Sveriges kommuner och regioner). Så väntar vi på den nya socialtjänstlagen. Hur kommer äldreomsorg och digitalisering att presenteras?

Så har vi haft ett extra AU-möte i förbundsstyrelsen för att samtala kring ekonomiska frågor efter påpekande från Riksstämman. Marginalen Bank har gett oss en del problem tidigare som nu är avklarade.

SeniorPosten har just kommit ut och ger oss en hel del intressanta läsningar. Så det är då dags att tänka på nästa nummer. Därför har vi haft ett redaktionsråd där kommande nummer planeras. Manusstopp är den 12 augusti. Skicka gärna in berättelser från sommarens äventyr i RPG verksamheten. Tidningen kommer till våra brevlådor kring den 27 september.

Så har Socialstyrelsens äldreråd (Agneta Salomonsson och Eva Henriksson representerar RPG där) haft omvärldsbevakningsmöte och tagit upp bland annat följande viktiga områden: bostäder, särskilda boenden, fast vårdkontakt, digitalisering, psykisk hälsa, vaccinationer (TBE och bältros), anhörigvården. Mötet redovisas i kommande brev.

Föreningsbidrag.

Många har hörsammat att söka pengar till verksamheten genom RPG. Många föreningar har också sökt direkt från Socialstyrelsen. Det är ekonomiska medel som kan sätta lite guldkant på tillvaron för många av våra medlemmar i föreningarna.

Sommaren är en tid då många kan känna ensamheten mer påtaglig än annars. Därför är det så viktigt att vi på olika sätt försöker kontakta de vi vet skulle behöva bli ihågkomna.

Trettiosju föreningar har hörsammat inbjudan. Det är en intressant läsning att gå igenom ansökningarna, vilket både Eva Henriksson och jag gör. Ansökningarna måste vara så tydliga att man kan se att pengarna kommer att användas till våra ensamma medmänniskor. Det som är så fantastiskt att se är den enorma kreativitet som finns bland våra föreningar. Många trevliga resor och samlingar i RPG:s regi visar på ett genuint intresse för medmänniskor i vår närhet. Vårt kristna uppdrag blir så tydligt!

Apropå kreativitet. Jag håller just på att gå igenom mina anteckningar från panelsamtalet vid Riksstämman. Jag har fått god hjälp av Ewa Sundqvist som också antecknade. Vi behöver och måste helt enkelt öka antalet medlemmar och antalet föreningar i vårt RPG. Många intressanta och spännande förslag finns. De kommer att redovisas i nästa nummer av SeniorPosten. En del kommer säkert att finnas med i månadsbreven framöver också. Det som skiner igenom är att den personliga kontakten är oerhört viktig. Redan här kan påpekas att våra församlingar, samfund och kyrkor måste få veta att RPG är ett kristet pensionärsförbund för alla.

Så firar vi 50 år som förbund. I vårt senaste nummer finns ett reportage från Abrahamsbergskyrkans eget 50 år jubileum där också bildandet av RPG tas upp. Därför önskar vi naturligtvis att våra kommande 50 år skall visa på ett förbund där den kristna rösten både skall synas, höras och märkas i vårt samhälle.

Avslutar så med psalmen I denna ljuva sommartid

I denna ljuva sommartid gå ut, min själ, och gläd dig vid den store Gudens gåvor!

Se, hur i prydning jorden står, se, hur för dig och mig hon får så underbara håvor!

(Text: P. Gerhard. Musik: N. Söderblom)

Ann-Christin Lindbom

förbundsordförande i RPG

To the top