Nyheter från Förbundet

Kära vänner i RPG! 

Så är det nu september. Den månad då verksamheten är i full gång igen i RPG efter kanske ett uppehåll under sommaren. Men som tidigare beskrivits så har många föreningar haft olika aktiviteter på gång. En del har till och med rest tillsammans. Trots regn och rusk så har kaffestunderna fått bli en stund av fin gemenskap. Vi oroas över vad som sker i vårt land och i andra länder. Så viktigt det är då att få komma tillsammans och känna trygghet i vår tro och i vår gemenskap.

Många föreningsprogram finns nu på RPG:s hemsida. Titta gärna för att få inspiration.

 På måndag den fjärde september har vi vårt förmöte inför mötet med regeringens representanter den tionde oktober- RPK- regeringens pensionärskommitté. Vi träffas på vårt förra kansli där SKPF fortfarande finns ännu en tid. Vi kommer då att klara ut vilka frågor vi vill ta upp och vilka ministrar vi vill träffa. Utredningen från public service skall också diskuteras. Många uttrycker att det är problem med ljudet vid vissa program. Det måste påtalas Det är en rad frågor som vi gärna från RPG vill få belysta vid sammanträdet med ministrarna. Screeningen av bröstcancer och prostata behöver påminnas om. Tandhälsan får inte glömmas bort. En utredning kan vara på gång men det är bäst att påminna! Pensionen är alltid på tapeten. Vid senaste sammanträdet blev vi lovade att utredningen om Socialtjänstlagen skulle tas upp.  

Så blev det ordning för 57:ornas problem med skatten. Vi vårt senaste sammanträde menade Äldreminister Anna Tenje att detta inte var någon enkel sak att reda ut men det gick ju!

 På torsdag har vi vårt AU-möte (arbetsutskott). Det blir ett digitalt möte. Riksstämman blir ett naturligt inslag i sammanträdet. Mer information kommer att finnas i de kommande numren av SeniorPosten. Verksamhetsutveckling är en angelägen del. Så behöver vi gå igenom verksamhetsplanen för 2023. Vad var det vi skulle göra och vad har vi gjort respektive inte gjort? Det är en viktig del! Den 27 september samlas hela styrelsen i Alvik för att planera och samtala kring frågor som är aktuella och viktiga för RPG.

Det är också dags för ett redaktionsmöte – digitalt. Vad skall nästa nummer som blir årets sista innehålla? Vem skall få pryda första sidan och bli föremål för en längre intervju? Skicka gärna in berättelser från just din RPG-förening.

 I fredags samlades 250 RPG-are från Södermanland och Östergötland till ett distriktsmöte på Hjälmaregården, Läppe vackert belägen vid Hjälmaren. Dagen inleddes, som sig bör med kaffe och macka under härlig gemenskap. Glädjen över att mötas var tydlig. Därefter hälsade Sören Ölund för dagen iklädd slips och tjusig kavaj oss välkomna och informerade om dagen. Distriktsstyrelsen svarade sedan för andakten med många tänkvärda ord.

Efter presentation av förbundsordförande Ann-Christin Lindbom hälsades Claes Elfsberg välkommen som berättade om bland annat sitt liv i TV 2. Det var intressant att få höra om olika människor och händelser under hans tid och den utveckling som skett under hans aktiva tid på TV 2. Den mannen kan verkligen fängsla sin publik. Många tittare saknade honom då han inte fick tjänstgöra längre på grund av att ha uppnått en viss ålder!! Han tog då också upp åldersdiskriminering som han fått känna av.

Svårigheten med att lyssna på vissa inslag från TV påtalades också. Många kände igen sig.

Dags för lunch och tipspromenad. Att servera så många på en kort stund var uppenbarligen inget problem. Imponerande. Ansvarig för köket berättade att de haft ett läger med 760 deltagare. Efter lunchen pratade undertecknad om RPG och framför allt om den påverkan förbundet står för då det gäller vår vardag. Därefter var det dags för Ingmar Johansson att sjunga för oss och med oss från sin rika sångsamling. För Ingmar Johansson blev resan till gården ett riktigt äventyr med inställda och försenade tåg och bussar. Trots detta förmedlade han ett härligt budskap i ord och ton. Tipspromenadens frågor fick sina rätta svar. Många hade lyckats lösa många av de inte så lätta frågorna. En härlig dag i en skön gemenskap. Att dessutom få träffa vänner från studietiden i Uppsala förhöjde det positiva intrycket från denna dag.

Så viktigt det är att få mötas i den gemenskap som RPG kan erbjuda. Vi vet att ej vald ensamhet kan orsaka både fysisk och psykisk ohälsa. Viktigt är också att vi på olika sätt kämpar för en bättre vardag på lokal, regional och riksnivå.

Önskar er alla en härlig september och Guds rika välsignelse.

Ann-Christin Lindbom, förbundsordförande i RPG 


Ta del av RPG:s förbundsordförandes månadsbrev för september 2023

(foto: Eva B Henriksson)

To the top