Nyheter från Förbundet

Prins Eugenes Waldermarsudde foto Eva B Henriksson
Prins Eugenes Waldermarsudde foto Eva B Henriksson

Så är vi då inne i månaden maj denna förunderliga månad då naturen väcks till liv. Vilken skapelse och vilken skapare vi har. Här i Skåne har magnolians blommor slagit ut och många träd blommar för fullt. Det är så vackert så att det nästan gör ont.

Resorna

Under april har jag besökt Sundsvall och deltagit i ett distriktsmöte. Sundsvall är en så märklig stad, omgiven av höga berg, grundad 1621 av Gustav II Adolf. Jag blev guidad runt i staden både före och efter vårt möte i Elimkyrkan där RPG-kören medverkade med härlig sång. I slutet på månaden besökte jag Linköping där det också bjöds på fantastisk sång och musik av Mikael Billemar och Kjell Silverwitt i mötet med RPG-föreningarna i Linköping. Där fick jag också tillfälle att pratat en stund med styrelsen. Färden gick sedan vidare via Mariannelund till Södra Vi Missionskyrka.  Den samlingen hade också ett fint musikinslag med gitarristen och sångaren Pär Askevik. Att samtidigt få tillfälle att träffa kusiner till min man förstärkte glädjeintrycket.

Redaktionsråd

Så har vi haft redaktionsråd, ett tillfälle då kommande nummer av Seniorposten diskuteras. Vi har en mycket skicklig redaktör som har förmågan att samla upp våra idéer och tankar. Hon har också många egna funderingar kring vad tidningen skall innehålla. Det är då så spännande då vi skall korrekturläsa tidningen. Vad kommer den att innehålla denna gång?

Styrelsen

Före varje sammanträde i förbundsstyrelsen har vi ett arbetsutskott där kommande sammanträdet förbereds. Arbetsutskottet sker digitalt. Denna gång låg fokus på den kommande riksstämman 2024. Det är mycket som skall förberedas både av gruppen på platsen och av kansliet. Stämman 2024 blir i Örebro. Information kommer att finnas i kommande nummer av SeniorPosten. Kommande sammanträde kommer vi att ha i Göteborg.

Påverkan på riksnivå

Ett förmöte där de fyra pensionärsorganisationerna träffas är nu planerat under maj månad. Det är då vi skall ta ställning till vilka vi vill träffa i och vad vi önskar samtala om i regeringens pensionärskommitté (RPK). Mötet i RPK kommer att äga rum måndagen efter Kristihimmelfärdshelgen. Jag hade tänkt resa till Stockholm söndagen innan. Det gick inte alls. Där fanns inga biljetter kvar. Det blir ett tidigt morgontåg på måndagen. Den 7 juni kommer vi att få träffa representanter för regeringen i RPK.

Slutord

I vårt land finns många hängivna medlemmar som lägger ner ett stort arbete för vårt RPG men det finns också de som är fundersamma över RPG nu och dess framtid. Behövs RPG? Det som då är viktigt är att gå tillbaka till starten för vårt förbund 1974. Man ansåg att det saknades ett pensionärsförbund med kristen inriktning. På initiativ av bland annat Sveriges frikyrkoråd, Frikyrkliga studieförbundet och Gösta Niklasson bildades ett pensionärsförbund – med kristen inriktning (RPG) 1974. G:et i RPG står för gemenskap som är grunden i RPG. Vid bildandet betonades också vikten av att RPG ska ta till vara pensionärernas intressen i olika samhällsfrågor. RPG:s verksamhet vilar således på gemenskap och påverkan. I dag saknas på många områden den kristna rösten. Därför är RPG viktigt! Vi skall synas, höras och märkas.

 Psalm 198 i Psalmer och Sånger (text: N.F.S Grundtvig, JA Eklund. Musik: N. Söderblom)

Likt vårdagssol i morgonglöd gick Jesus fram ur natt och död till liv förutan like. Därför, så länge världen står det efter vinter kommer vår också i andens rike. .

 Som fåglars kör i lund och mark besjunger våren, blid och stark, och livets alla under, vi må besjunga med varann hans liv, som döden övervann i påskens morgonstunder.

Snart alla ängar stå i skrud och skogen kläder sig som brud, när livets krafter blomma. Så komme vår i Jesu namn i folkens liv, i kyrkans famn, till alla själars fromma.

 Önskar er alla en välsignelserik tid

Ann-Christin Lindbom, förbundsordförande i RPG

 Ladda ned Majbrevet, klicka här

To the top