Nyheter från Förbundet

Marsskymningen sänker sig just nu över Lund i ett magiskt skimmer. Det är vackert och rogivande och ger en stund till eftertanke i en värld där våld och hot ökar i en allt större omfattning. Det är då skönt att få tänka på psalmen Gud för dig är allting klart, allt det dolda uppenbart. Mörkret är ej mörkt för dig och i dunklet ser du mig. Det ger trots allt trygghet!

RPK (regeringens pensionärskommitté)

Under februari har vi träffats i RPK (regeringens pensionärskommitté) vilket jag skrev om i det förra brevet och också nämndes i ledaren för Seniorposten. Efter varje möte i RPK har vi ett sk eftermöte med de fyra pensionärsorganisationerna. Där samtalades livfullt om SPF:s dokument om KPR(kommunens pensionärs råd) där det bla annat förslås att antalet deltagare i KPR skall vara utifrån antalet medlemmar i förbundet. Det är inget vi ställer oss bakom!  SPF :s representant försäkrade att det inte var ett dokument för oss andra.

Kommande RPK möte är planerat till den 7 juni! Idag kom också förslag på tider för höstens möten för RPK. Det gäller att vara ute i tid för att kunna samla alla som skall deltaga.

Seniorposten

Före varje nummer av SeniorPosten har vi ett redaktionsmöte där kommande tidning planeras och diskuteras. Vem skall pryda första sidan och få en längre intervju i tidningen?  Vad kan vara aktuellt då kommande tidning kommer ut till läsarna? Många frågor och en mängd idéer cirkulerar runt. Få se vad nästa tidning kommer att innehålla. Vi kan höra från många håll att det är en mycket bra tidning med många intressanta och bra artiklar. Det är också mycket roligt att läsa vad som pågår i våra föreningar och distrikt.

Årsmöten

I dessa tider, februari och mars, inträffar våra föreningars och distrikts årsmöten. Årsmöten är en viktig del i den demokratiska processen. Då man kan höra och förstå ibland att demokratin inte är en självklarhet utan måste hela tiden erövras så är våra årsmöten en viktig del precis som alla våra föreningars verksamhet i vårt land.

Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen har träffats för att ha både styrelsemöte och arbetsdag under en dag! Årsbudgeten var naturligtvis en viktig del under dagen. Vi vet fortfarande inte hur stort vårt statsbidrag blir.  Protokollen får inte glömmas bort. Beslut från tidigare sammanträden måste följas upp. Distrikten följs upp genom att alla ansvariga skickar in en redovisning för sitt distrikt. Det ger en bild av vad som sker inom RPG. Många glädjeämnen redovisas men också en del oro. Det är idag inte alltid så lätt att hitta personer som vill ta på sig det ansvar som det innebär att vara styrelseledamot. För att göra det lättare och kanske mer attraktivt är att se till att arbetet fördelas på många. Det ger glädje och en känsla av samhörighet då många hjälps åt. Ensam är inte stark!

Det kommande digitala mötet den 22 mars för representanter för KPR, CPR, LPR och styrelser planerades där socialförsäkrings-och äldreminister Anna Tenje medverkar och berättar om regeringens äldrearbete. KPR, CPR, RPR:s verksamhet tas också upp. Avslutningsvis kommer också ledarfrågorna att diskuteras.

Eftermiddagen ägnades åt digitalisering. Hur skall en attraktiv hemsida se ut? Vi vet att många tittar på hemsidor för att ta reda på vad föreningen står för och kan erbjuda. Den skall vara lättillgänglig och lätt att hitta i dessutom lätt att använda i telefonen. Vilka vänder vi oss till? Facebook där man kan ha slutna grupper men också den ”vanliga" sidan används av många föreningar. En del föreningar använder Facebook som en annonstavla där kommande program redovisas men också för att berätta om vad som varit.

Avslutningsvis ägnade sig styrelsen år att undra över hur vi kan bli flera ett ofta återkommande samtalsämne. Styrelseformerna diskuterades. Hur kan de former som nu är stadgeenliga förenklas så att föreningar inte läggs ner på grund av svårigheter med styrelsearbete.

 Så är det dags att planera för nästa Riksstämma som äger rum 2024. Tiden går fort. Det var ju inte så länge sedan vi var i Göteborg!  Det kommer att äga rum i slutet på maj. Denna gång tidsenligt helt enligt stadgarna!

Besök

Jag besökte Jönköpings kommunförening. Så inspirerande! Årsmötet följdes av en trevlig stund kring goda semlor.

I mitten på mars åker jag till Umeå och till Lycksele. Det känns verkligen spännande. Är det vinter där då?

Därefter blir det en resa till Sundsvall. För mig som bor i landets sydligaste delar är detta så intressant och viktigt att få ta del av den verksamheten.

Avslutningsvis under denna del av året besöker jag Ryttmästargårdens RPG och RPG i Mariannelund där min svägerska bor.

Det är verkligen en viktig del i mitt uppdrag att få besöka olika föreningar och distrikt. Jag känner stor tacksamhet över att få ha denna möjlighet och hoppas att jag kan förmedla det budskap som ges till oss alla.

 Avlutar med psalmen : Oändlig nåd vers 4

Guds löften ger vår längtan svar, som klippan är hans ord. Ej bättre sköld och skydd jag har i himmel och på jord

Hälsningar och en önskan om Guds rika välsignelse

Ann-Christin Lindbom

 

To the top