Försäkringar anpassade för dig

När man blir pensionär förändras försäkringsskyddet. Försäkringar från arbetsgivare och fackförbund upphör och gäller oftast inte efter 65 år. Behovet upphör dock inte, snarare tvärtom, många har ett mer aktivt liv som pensionär än som yrkesverksam.

Som medlem i RPG erbjuds du en olycksfallsförsäkring via vår samarbetspartner Söderberg & Partner. Den är förmånlig och du behöver inte fylla i någon hälsodeklaration när du ansöker om försäkring. Som ny medlem har du möjlighet att teckna olycksfallsförsäkring utan kostnad de tre första månaderna. Du är dessutom försäkrad i samband med RPG:s föreningsmöten. 

Ansökan RPG:s olycksfallsförsäkring

Från 2022 erbjuder RPG inte längre möjlighet till nyteckning i livförsäkring. Du som redan har en livförsäkring tecknad via RPG får aktuella villkor i samband med med inbetalningen av årspremie. Om du har frågor kring din livförsäkring ber vi dig att kontakta Söderberg&Partner. Kontaktuppgifter hittar du nedan. Livförsäkringen löper år från år och innehåller inte någon sparande del vilket innebär att när betalning upphör, avslutas livförsäkringen. Den upphör automatiskt vid 85 år. 

För mer information kring RPG:s försäkringar ring eller skicka e-post till vår partner Söderberg & Partner för personlig rådgivning. 

Villkor RPG:s försäkringar 2022

RPG:s olycksfallsförsäkring 2022

Villkor RPG:s olycksfallsförsäkring 2022

Kontakt: Söderberg & Partners;  telefon: 060-14 40 40;  e-post: rpg@soderbergpartners.se  


Sakförsäkringar 

RPG:s medlemmar erbjuds hem- och bilförsäkring hos IF via Smart Senior. Medlemskap i Smart Senior ingår utan kostnad för medlemmar i RPG och du kontaktar Smart Senior för att aktivera rabatterna.

IF  

  • 13 % rabatt på hemförsäkring
  • 5 % rabatt på bilförsäkring
  • 13 % fritidshusförsäkring
  • 13 % villaförsäkring 


Du är försäkrad under RPG-möten

RPG har en olycksfallsförsäkring som omfattar deltagare på RPG-möten. Försäkringen gäller vid RPG möten på en plats. Resor omfattas inte av försäkringen. Arrangeras bussresa i egen regi, är det medlemmens egen olycksfallsförsäkring som gäller. RPG rekommenderar därför att vid längre resor vända sig till en professionell researrangör för att lägga upp resan. De som arrangerar paketresor omfattas av paketreselagen. Lagen lägger ett tungt ansvar på arrangören i händelse av skador i samband med paketresor.


To the top