Olycksfallsförsäkring anpassad för dig

När man blir pensionär förändras försäkringsskyddet. Försäkringar från arbetsgivare och fackförbund upphör oftast efter 65 år. Behovet av försäkringar kvarstår och många pensionärer har nu tid för ett mer aktivt liv än som yrkesverksam.

Som medlem i RPG erbjuds du en olycksfallsförsäkring via vår samarbetspartner Söderberg & Partner. Den är förmånlig och du behöver inte fylla i någon hälsodeklaration när du ansöker om försäkring. Som ny medlem har du möjlighet att teckna olycksfallsförsäkring utan kostnad de tre första månaderna.

Ansökan RPG:s olycksfallsförsäkring

Försäkringsvillkor RPG:s olycksfallsförsäkring

Sedan 2022 erbjuder RPG inte längre nyteckning i livförsäkring. Du som redan har en livförsäkring tecknad via RPG får information om aktuella villkor vid inbetalningen av årspremie. Om du har frågor kring din livförsäkring ber vi dig att kontakta Söderberg&Partner. Kontaktuppgifter hittar du nedan. Livförsäkringen löper år från år och innehåller inte någon sparande del vilket innebär att när betalning upphör, avslutas livförsäkringen. Den upphör automatiskt vid 85 år. 

För mer information kring RPG:s försäkringar ring eller skicka e-post till vår partner Söderberg & Partner för personlig rådgivning. 

Kontakt: Söderberg & Partners;  telefon: 060-14 40 40;  e-post: rpg@soderbergpartners.se  

Du är försäkrad under RPG-möten

Du som är medlem i RPG är dessutom kollektivt mötesförsäkrad på väg till, från och under RPG-möten på en plats. Resor omfattas inte av försäkringen. RPG rekommenderar därför att vid längre resor vända sig till en professionell researrangör för att lägga upp resan. De som arrangerar paketresor omfattas av paketreselagen. Lagen lägger ett tungt ansvar på arrangören i händelse av skador i samband med paketresor. Arrangeras bussresa i egen regi, är det medlemmens egen olycksfallsförsäkring som gäller 

Sakförsäkringar via Smart Senior 

RPG:s medlemmar erbjuds sakförsäkringar via Smart Senior i försäkringsbolaget WaterCircles. Rabatt erbjuds med 10 % på din första försäkring och upp till 20% i samlingsrabatt. Välj mellan bilförsäkring, miljöbilsförsäkring, släpvagnsförsäkring, husbilsförsäkring, husvagnsförsäkring, villaförsäkring, fritidshusförsäkring och olycksfallsförsäkring. En försäkring som blivit topprankad av Konsumenternas Försäkringsbyrå . Välj trafik-, halv- eller helförsäkring beroende på vad som passar dina behov och din bil. 

Läs mer här: Försäkringar via Smart Senior i försäkringsbolaget WaterCircles
To the top