Inkomstpensionen ökar med 3,0 procent i januari 2023. Det är en högre ökning jämfört med 2022 då inkomst- och tilläggspensionen ökade med 2,5 procent, skriver Pensionsmyndigheten i ett pressmeddelande. 

I inkomstpensionen ingår också tilläggspension som är omräknad ATP och folkpension. Tilläggspension omräknas varje år på samma sätta som inkomstpension. 

Garantipensionen höjs med 8,7%, vilket motsvarar höjningen av prisbasbeloppet. I december ser man hela pensionens utveckling då även premiepensionen är framräknad.  

Ta del av hela pressmeddelandet från Pensionsmyndigheten här


Så höjs pensionen för olika grupper

  • Det finns sammanlagt cirka 2,5 miljoner pensionärer.
  • Av dessa 2,5 miljoner pensionärer har cirka 1,3 miljoner pensionärer inkomst- och/eller tilläggspension utan inslag av garantipension eller bostadstillägg. De får sin inkomstpension höjd med 3 procent.
  • Cirka 720 000 pensionärer, som både har inkomstpension och garantipension, får en förändring av denna delen av pensionen som ligger mellan 3,0 och 8,7 procent.
  • Cirka 280 000 garantipensionärer med ingen eller låg inkomstpension får 8,7 procent i ökad allmän pension.
  • För de som har premiepension påverkar omräkningen också den totala pensionen. Premiepensionens omräkning beror på premiepensionsfondernas utveckling fram till december.

To the top