Seminarium i Almedalen 

RPG deltog i ett seminarium under Almedalen som Stiftelsen Tryggare Sverige anordnade kring äldres utsatthet för brott. Äldre utsätts precis som andra grupper i samhället för olika typer av brott. Vilket kan slå hårdare och ge upphov till allvarliga somatiska, psykiska och sociala problem enligt kriminolog Johanna Nivala. Utbildning av all omsorgspersonal, förbud mot telefonförsäljning och att rättsväsendet tar allvarligt på brott mot äldre och utreder dessa var några saker som sedan diskuterades. 

Socialstyrelsen har tagit fram ett utbildningsmaterial  för omsorgspersonal under våren 2017 "Blånader och silverhår" som kan hittas i länken här: Blånader och silverhår

To the top