Program Skåne-Blekinge

Här finner du föreningsprogram 2021. P g a det pågående spridningen av corona viruset kan vissa ändringar i programmen ske. Vid frågor ta kontakt med din lokalförening.Varmt välkomna till oss! Program finner du även på distriktets hemsida. RPG Skåne-Blekinges distrikts hemsida


RPG Helsingborg inställda samlingar

Klicka för program

RPG Hässleholm våren 2021

Klicka för program

RPG-föreningen Träffpunkten våren 2021

Klicka för program

Lundabygdens RPG Våren 2021

Klicka för program
To the top