News from Förbundet

RPG:s förbundsstyrelse (FS) träffades 24 - 25 maj i Göteborg och fick lyssna till hur Göteborg har lyft in äldrefrågor i det stora 400-års jubileum som genomförs i staden 2023. Ett arbete som kan kopieras till fler städer och kommuner.  

Förbundsstyrelsen arbetade bland annat med förberedelser inför nästa års riksstämma i Örebro. Förbundets ordförande i valberedningen Daniel Höglund deltog på halva mötet. Valberedningens arbete inleds nu. Vidare diskuterades bland annat förbundets ekonomi samt digitalisering. Digitaliseringen i samhället går med raska steg samtidigt som det fortfarande finns stora grupper, främst bland de äldsta, som inte är digitala. RPG behöver ställa om till ett digitalt arbetssätt för att möta utvecklingen. Mötet avslutades med en rundtur på Gunnebo Slott och trädgårdar där förbundets viceordförande Karl-Gunnar Nordanstad guidade gruppen. 

To the top