News from Förbundet

I brevutskicket med årsavgiften för 2019 saknas OCR-nummer. Istället kan du använda fakturanumret. Det gäller för alla typer av betalningskanaler.   

To the top