Vård- och omsorg

Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje;
Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje;

för att öka kvalitén och säkerheten inom vården och omsorgen införs från och med den 1 juli 2023 en skyddad yrkestitel för yrket undersköterska. En stor del av alla undersköterskorna i kommunerna arbetar inom äldreomsorgen och införandet av en skyddad yrkestitel är en viktig reform för att upprätthålla kompetensen inom äldreomsorgen.

"Genom de här reformen stärker vi kvalitén och säkrar upp kompetensen inom äldreomsorgen samtidigt som vi höjer statusen för yrket undersköterskor. Undersköterskor besitter stor kompetens och utgör kärnan i den vård och omsorg som ges. Genom att skydda yrkestiteln höjer vi attraktiviteten så att fler söker sig till yrket", säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.

Reformen innebär att bara de som efter ansökan hos Socialstyrelsen har fått bevis om att de har rätt att använda yrkestiteln undersköterska ska få använda titeln i yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område och i verksamhet enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Grunden för att få den skyddade yrkestiteln kommer att vara det nya utbildningsinnehållet i gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram. 

Vissa övergångsbestämmelser gäller där den som är tillsvidareanställd som undersköterska från den 1 juli 2023 får använda titeln i tio år, även om man saknar bevis om rätten att använda den.

Under samma tid ska bevis för rätten att använda yrkestiteln undersköterska även kunna ges till dem som har genomfört en utbildning med inriktning mot vård och omsorg från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning. Detta enligt de bestämmelser om utbildningsinnehåll som gäller eller har gällt före den 1 juli 2023.

Källa: Socialdepartementet 2023-04-20

To the top