Trygghetspension inom ramen för sjukersättningen 

Från och med den 1 september 2022 införs en trygghetspension inom ramen för sjukersättningen som ska möjliggöra en ökad ekonomisk trygghet för personer som slitit ut sig under arbetslivet och som i dag ofta tar ut ålderspensionen i förtid vilket leder till en livsvarigt lägre pension. 

- Nu införs trygghetspensionen. Det är en avgörande insats för ekonomisk trygghet för personer som slitit ut sig under arbetslivet och inte orkar till pensionen, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Nuvarande regelverk för rätten till sjukersättning tar ingen hänsyn till ålder, vilket innebär att en 64-åring bedöms på samma sätt som en 34-åring. Detta innebär att många personer som får avslag på sin ansökan om sjukersättning i stället tar ut sin ålderspension i förtid, vilket leder till en livsvarigt lägre pension.

Nu införs särskilda regler för försäkrade personer som har som mest fem år kvar tills de uppnår den ålder då de inte längre kan få sjukersättning utbetald. 

Källa: Regeringen

Rysslandsfonder avregistreras från premiepensionen

De fyra rysslandsfonder som tidigare har handelsstoppats avregistreras nu från premiepensionens fondtorg. Förvaltningen av fondandelarna tas över av Pensionsmyndigheten. Avsikten är att senare lösa in fondandelarna för att på så sätt återvinna så stort värde som möjligt till pensionssparare och pensionärer.

Pensionsmyndigheten avregistrerar de fyra rysslandsfonder på premiepensionens fondtorg som sedan i slutet av februari har varit stängda för handel. De sparare och pensionärer som valt fonderna får ett initialt värde tillbaka som motsvarar 0,5 procent av det värde som fanns när fonderna stängdes för handel. Om Pensionsmyndigheten lyckas återvinna mer värde än så kommer överskottet distribueras till sparare och pensionärer vid en senare tidpunkt.

Rysslandsfonderna behöver avregistreras eftersom de inte kunnat handlas sedan Ryssland invaderade Ukraina. Detta har låst pensionsspararnas konton också för annan handel. Andelar i en fond som erbjuds på premiepensionens fondtorg måste gå att lösa in inom rimlig tid.

– Värdet på rysslandsfonderna är inte möjligt att uppskatta i nuläget. Det finns en stor ovisshet eftersom moskvabörsen, där underliggande aktier handlas, är stängd för utländska investerare, säger Erik Fransson som är chef för fondtorgsavdelningen på Pensionsmyndigheten.

Pensionsmyndigheten avser att lösa in fondinnehaven hos respektive fondbolag om och när fonderna åter öppnar för handel. Denna eventuella intäkt kommer att föras över till varje berörd sparares premiepensionskonto allt eftersom. Avvecklingen kan ta flera år. En substantiell återvinning förutsätter att moskvabörsen åter öppnar för handel för utländska investerare.

För pensionärer med investeringar i Rysslandsfonder är storleken på pensions­utbetalningen oförändrad under 2022. Nästa år räknas utbetalningen om utifrån det nya kontovärdet. Pensionärer som till stor del har valt rysslandsfonder får en stor påverkan på sin utbetalade premiepension.

– Pensionsmyndighetens förhoppning är att framtida inlösen gör att delar av förlusten kan ersättas vid en senare tidpunkt. Det troligaste slutresultatet som det ser ut i dagsläget är tyvärr en bestående premiepensionsminskning för dem med investeringar i Ryssland, säger Erik Fransson.

Ett brev går ut till alla berörda sparare och pensionärer.

Ytterligare information på pensionsmyndigheten.se

Bakgrund: Fyra rysslandsfonder och sex östeuropafonder stängdes för handel den 28 februari 2022 på premiepensionens fondtorg med anledning av Rysslands krig mot Ukraina. De handelsstoppade östeuropafonderna omfattas inte av beslutet om att avregistrera rysslandsfonderna.

källa:  Pensionsmyndigheten 


To the top