Vi kräver åtgärder här och nu för högre och mer jämställda pensioner.

Det säger de fyra rikstäckande pensionärsorganisationerna, RPG, PRO, SKPF pensionärerna och SPF Seniorerna i ett gemensamt remissyttrande på Pensionsgruppens utredning Jämställda pensioner? (Ds 2016:19).

De få förslag som finns i utredningen kan i bästa fall öka jämställdheten för framtida generationer pensionärer. Det saknas också viktiga analysområden som varför kvinnors ökade arbetsdeltagande inte har gett högre pensioner, hur marginaleffekterna i grundskyddet påverkar kvinnors pensioner, anhörigvårdens betydelse för kvinnors pensionsnivåer och inkomstskattens betydelse för kvinnliga pensionärers disponibla inkomst. 

Läs hela pressmeddelandet här: Pressmeddelande Jämställda pensioner

To the top