GDPR och integritetspolicy 

General Data Protection Regulation förkortat  GDPR, är en EU-förordning som började att gälla från 2018. GDPR innebär att samma regler för hur personuppgifter får hanteras gäller i hela EU. Detta för att stärka enskilda personers rättigheter över hur företag, myndigheter och organisationer får samla in och använda personuppgifter, men också för att främja den fria konkurrensen inom EU. 

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter är Riksförbundet PensionärsGemenskap (RPG), organisationsnummer 802009 - 1883, Box 30 183, 104 25 Stockholm. Telefon 08 – 597 604 22, epost rpgkansli@rpg.org.se.  RPG föreningar och RPG distrikt är personuppgiftsansvariga för sina respektive behandlingar av personuppgifter. 

Tillämpning

Varje distrikt, kommunförening, föreningar och grupper är personuppgiftsansvarig för personuppgifterna inom sin organisation. Styrelsen i distrikt, samorganisation samt förening ansvarar för att behandlingen av personuppgifter följer denna policy. Denna policy är tillämplig för RPG:s styrelse, förtroendevalda och medarbetare som berörs av vår verksamhet.

Här kan du läsa om hur RPG behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR. 

RPG:s GDPR och integritetspolicy 2024

RPG:s medlemsvillkor: RPG:s stadgar

Enkla grunder i dataskydd, kort information från Datainspektionen

To the top