SeniorPosten är RPG:s medlemstidning och ges ut med fem nummer per år. Tre under våren och två under hösten. Tidningen skickas till medlemmar i RPG. Till familjer skickas tidningen i ett exemplar. Om du i er familj vill ha varsitt exemplar av tidningen, kontakta RPG:s förbund telefon 08-597 604 22.  Om du vill annonsera i SeniorPosten finns kontaktuppgifter till d.a Media längre ned. Tidningen trycks i Sverige. 

SeniorPosten 2023: 

SeniorPosten nummer 1, 2023

SeniorPosten nummer 2, 2023

SeniorPosten nummer 3, 2023

SeniorPosten 2022:

SeniorPosten nr 1, 2022

SeniorPosten nr 2, 2022

SeniorPosten nr 3, 2022

SeniorPosten nr 4, 2022

SeniorPosten nr 5, 2022


Vill du annonsera?  Kontakta; 

d.a Media, telefon 08-786 03 34 

Mail annons@da-media.se

Hemsida www.da-media.se

Annonschef Agneta Kempe 

Mediasäljare: 

Carina Jansheden och Marina Gierer

 


To the top