News from Förbundet

GDPR 

General Data Protection Regulation förkortat  GDPR, är en ny EU-förordning som börjar att gälla från och med den 25 maj, 2018. GDPR ersätter personuppgiftslagen (PUL) som i Sverige har funnits sedan 1988. GDPR innebär att samma regler för hur personuppgifter får hanteras gäller i hela EU. Detta för att stärka enskilda personers rättigheter över hur företag, myndigheter och organisationer får samla in och använda personuppgifter, men också för att främja den fria konkurrensen och göra det enklare för företag att expandera och verka i flera EU-länder. 

I samband med den nya lagen inför RPG en integritetspolicy som ett komplement till RPG:s stadgar och medlemsvillkor.

Här kan du läsa om hur RPG behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR: 

RPG:s integritetspolicy

RPG:s medlemsvillkor: Stadgar

Enkla grunder i dataskydd, kort information från Datainspektionen

To the top