RPG:s policyprogram i samhällsfrågor 2015

Under 2015 startades arbetet med att i projektform ta fram RPG:s Policyprogram i samhällsfrågor. Policyprogrammet tjänar som ett stöd i olika samarbetsorgan som exempelvis KPR och LPR samt i föreningsverksamhet. 

Policyprogrammet är ständigt levande och kommer att uppdateras i takt med samhällets förändring och krav. 

Här kan du ladda ned  RPG:s policyprogram i samhällsfrågor utgåva  2015:  

RPG:s policyprogram

Under hösten 2016 erbjuds alla RPG-föreningar att starta studiecirkelverksamhet med studieförbundets Bildas stöd. Mer information kommer efter sommaren.  

RPG:s policyprogram finns också att köpa i pappersformat, till Webbshop

To the top