News from Örebro-Värmland

En ny styrelse för 2021 valdes vid årsstämman i Karlskoga Rävåskyrkan den 7 september
Efter många år av förtjänstfullt arbete valde Ingrid Ström och Börje Hellmark att lämna styrelsearbetet
Vi tackar dem båda för allt arbete som dom så förtjänstfullt och väl genomfört

Vidare har två ledamöter fått lämna detta jordeliv, samt en annan flyttat till annan ort. 

Vi återkommer med information om den nya distriktsstyrelsen. 


To the top