RPG:s riksstämma i Jönköping 2018 antog enhälligt nya stadgar som gäller för alla delar inom RPG.  Förbund, distrikt, kommunförening samt föreningar.   

Stadgarna börjar gälla 1 juli 2018.

Undrar du över något eller behöver hjälp när det gäller stadgar?  Kontakta Curt Karlsson som är utsedd kontaktperson via e-post curt.karlsson.june@folkbildning.net . 

Stadgar för RPG antagna vid riksstämman 25-26 maj 2018

RPG är en rikstäckande pensionärsorganisation består av riksförbund, distrikt, föreningar samt kommunföreningar. 

RPG:s stadgar att ladda ned hittar du här. 


To the top