RPG:s stadgar

RPG är organisation består av riksförbund, distrikt, föreningar samt kommunföreningar. 

RPG:s stadgar att ladda ned hittar du här. 

Stadgar RPG:s riksförbund (antagna 17 maj 2014)

Stadgar RPG-distrikt

Stadgar RPG-förening

Stadgar RPG-kommunförening

To the top