Ett medlemskap för gemenskap och påverkan

Som medlem i RPG har du möjlighet att delta i stimulerande program och aktiviteter, resor och utflykter. Många av våra medlemmar vittnar om glädjen i att träffa nya människor och tacksamhet över den gemenskap som erbjuds för den som vill. Alla är välkomna! 

RPG arbetar även för att tillvarata seniorers intressen, genom att aktivt påverka beslutsfattare och samarbeta i olika typer av grupper. RPG är en av fyra  pensionärsorganisationer som utgör regeringens pensionärskommitté. I kommuner och landsting verkar vi genom pensionärsråden, KPR och LPR. Vidare sker arbete via Socialstyrelsens äldreråd och genom aktiva sammankomster mellan pensionärsorganisationerna på olika nivåer.  

Du kan välja mellan att bli föreningsansluten medlem eller direktansluten till förbundet.

Till   Anmälningsformulär

Årsavgiften i föreningarna varierar och bäst är att kontakta din förening direkt.

Hitta din RPG-förening  Kontakt

RPG vill stödja föreningsverksamheten och därför är medlemsavgiften lägre  än årsavgiften för en direktansluten medlem.  
To the top