Ett medlemskap för gemenskap och påverkan

Som medlem i RPG har du möjlighet att delta i stimulerande program, resor och utflykter. Många av våra medlemmar vittnar om glädjen att träffa nya människor och tacksamhet över den gemenskap som erbjuds för den som vill. Alla är välkomna! 

RPG arbetar även för att tillvarata seniorers intressen genom att aktivt påverka beslutsfattare, samarbeta i råd och kommittéer samt vara remissinstans i frågor som rör pensionärer.  RPG är en av fyra  pensionärsorganisationer som utgör regeringens pensionärskommitté. I kommuner och landsting verkar vi genom pensionärsråden, KPR och LPR. Vidare sker arbete bland annat i  Socialstyrelsens äldreråd, Statens Tjänstepensionsverk, Pensionsmyndigheten och genom aktiva sammankomster mellan pensionärsorganisationerna på olika nivåer.  

Du kan välja mellan att bli föreningsansluten medlem eller direktansluten till förbundet.

Till:   Anmälningsformulär

Årsavgiften i föreningarna varierar och enklast är att du kontaktar din förening direkt. Att vara direktansluten medlem till förbundet kostar 250 kr per person och år. 

Hitta din RPG-förening:   Kontakt

To the top