Socialstyrelsens öppna jämförelse 2015

Socialstyrelsen har publicerat rapporten  "Vård och omsorg om äldre - jämförelser mellan kommuner och län 2015". Rapportens syfte är att inspirera till lokala, regionala och nationella diskussioner om vad som kan förbättras. Ett bra verktyg för arbetet i landets KPR och LPR eller för anhöriga som vill veta hur det ser ut i sin kommun. 

För att komma till Socialstyrelsen, klicka här  Öppna jämförelser

På  Socialstyrelsens sida kan du sedan ladda ned hela rapporten eller delar av den på datorn. Det går även att köpa rapporten i pappersformat direkt av Socialstyrelsen. 

Öppen jämförelse 2015 2
To the top