Nyheter från Förbundet

Nationellt kompetenscentrum anhöriga - Nka gör en kartläggning av hur covid-19-pandemin har påverkat anhöriga. Vi är tacksamma om den som ger vård, hjälp eller stöd till en närstående kan svara på vår enkät. Genom att göra det hjälper du oss i arbetet med att belysa anhörigas situation.

Länken till enkäten finner du på www.anhoriga.se eller klicka på länken här:  Nationellt kompetenscenter anhöriga

 Enkäten vänder sig till anhöriga som är 18 år och äldre för att undersöka konsekvenserna av Covid-19 pandemin. Enkäten ingår som en del i ett regeringsuppdrag till Nationellt kompetenscentrum anhöriga angående Anhöriga och Covid-19 pandemin. Enkäten är framtagen i samverkan med ett forskningsinstitut i Italien och Eurocarers (en organisation med 70 forskningscentra och anhörigorganisationer i Europa). Enkäten går ut till åtta länder i EU. Syftet är att belysa konsekvenserna av Covid-19 pandemin för anhöriga och att kunna ge förslag till omedelbara och långsiktiga åtgärder för att minska konsekvenserna av Covid-19 pandemin.

 

To the top