Nyheter från Förbundet

På regeringens presskonferens den 4 februari informerade Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlsson att prioriteringsordningen för vaccineringen mot covid-19 ändras. RPG :s förbundsordförande Monica Blomberg säger att hon nu hoppas att alla tar sprutan så att vi kan umgås mer normalt igen. 

Just nu finns tre vaccin tillgängliga. Pfizer, Moderna samt AstraZenecas. Det senare ges till personer under 65 år. Alla personer 65 år eller äldre får antingen Pfizers eller Modernas vaccin. Socialministern sa att vaccineringen mot covid-19 är Sveriges största vaccinprogram någonsin och att det är glädjande att 80% är positiva till att ta sprutan mot covid-19. 

Inrikesminister Mikael Damberg sa att nu kommer frågan om ett vaccinationspass att utredas i Sverige och inom EU. Det kan komma att bli krav på vaccinationspass för resor, entré till olika typer av evenemang och att vi som konsumenter kan kräva av olika näringsidkare som exempelvis frisörer och fotvårdare, att de ska vara vaccinerade, det vill säga ha ett pass. Inom RPG kommer vi att noga följa detta och se vad vi kan kräva. Alla ska kunna känna sig säkra att inte behöva bli smittade på RPG:s aktiviteter och program. Det är främst personer över 65 år som riskerar att bli allvarligt sjuka och till med avlida i covid-19. 

Ny prioriteringsordning 

Fas 1

Särskilda boenden/personer med hemtjänst

Vård- och omsorgspersonal

Hushållskontakter


Fas 2

65 år och äldre

Vissa medicinska riskgrupper (dialys och transplanterade) samt hushållskontakter

Personer med LSS/assistansersättning

Sjukvårds- och omsorgspersonal


Fas 3

60-64 år med särskild riskökning

60-64 å

18-59 år med medicinsk riskökning

Personer med svårigheter att följa råd om smittskyddande åtgärder


Fas 4

Övrig vuxen befolkning som inte har vaccinerats tidigareTo the top