Nyheter från Förbundet

- Efter den friande domen mot företrädare för fondbolaget Allra och nu i väntan på förhandlingen i hovrätten, kan man ifrågasätta om det är rimligt för pensionssparare att att placera medel i värdepappersfonder, under sådana förutsättningar" säger Pensionsmyndighetens generaldirektör Daniel Barr i  Morgonekot den 21 februari 2020. 

Hösten 2019 överlämnades en utredning med förslag om hur Premiepensionssystemet (PPM) kan göras tryggare och säkrare. Utredningen slår fast att PPM är en del av socialförsäkringssystemet. 

"RPG har deltagit i arbetet att svara på betänkandet av utredningen och vi i RPG vill att hela PPM läggs ned och pengarna överförs till den underfinansierade inkomstpensionen." säger RPG:s förbundsordförande Monica Blomberg. "PPM-systemet tillhör socialförsäkringen och det är viktigt att pengarna är trygga." 

RPG:s ställningstagande blir än mer viktigt i ljuset av alla turer kring pensionsbolaget Allra som frikändes i Tingsrätten. Pensionsmyndigheten tar nu ärendet vidare till Hovrätten. Pensionssparares pengar ska vara trygga och det är omöjligt för sparare att se enskilda transaktioner. Hela systemet hotas nu om bolag kan lura sparare. 

Här kan du läsa pressmeddelande från Pensionsmyndigheten. Pensionsmyndigheten överklagar Allra-domen

En rad förändringar föreslås av utredningen som ska vara genomförda senast den 31 december 2023. 


https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/11/utredning-foreslar-reformerat-premiepensionssystem/


 To the top