Nyheter från Förbundet

OPINION&DEBATT 

DEBATT

Pensionär: Sök bostadstillägg!

Publicerad 2017-09-26


I dagarna har vi sett hur de olika partierna bjuder över varandra för att ge oss pensionärer en bättre ekonomi. Lägre skatt, högre pension och höjt bostadstillägg. Det låter som en strålande framtid för oss äldre. Det är ett år kvar till valet, men det är bäst att börja i tid för att värva våra röster. Vi är en stor del av det svenska folket som har rösträtt.

RPG, Riksförbundet Pensionärsgemenskap, som startades av våra kyrkoledare inom frikyrkan för drygt 40 år sedan, är opolitiskt och tar inte ställning till hur de olika politiska partierna agerar. Vi arbetar utifrån den kristna värdegrunden, där vi är fast förankrade. Gemenskap är ett av våra stora ledord. Gemenskap som gör människor sedda och behövda, minskar ensamheten och därmed också depressioner och oro. Vi vill finnas med för att hjälpa och stödja.

Under 2017 är det RPG som har kontakten med Regeringens Pensionärskommitté och håller i förmötena inför sammanträdena där. Vid vårt sista möte hade vi besök av Göran Hägglund, ordförande i Pensionsmyndigheten. Vi hade en diskussion om pensionsålder, nivån på våra pensioner, ”pensionärsskatten”, garanti- pensionen och bostadstillägg. Göran är en skicklig talare och en god lyssnare.

En av frågorna som han särskilt ville att vi som pensionärsförbund skulle betona är att det finns pengar att söka när det gäller bostadstillägg. Många söker inte för att man tror inte att man skall få något.

Cirka 290 000 personer får i dag bostadstillägg varje månad. Snittet per utbetalning är drygt 2 500 kr. Högsta beloppet som kan delas ut är 5 090 kr per månad. Alla som är över 65 år och har en inkomst som är 14 000 eller lägre efter skatt bör söka bidrag.

Det går enkelt att läsa fakta på nätet och ta fram blanketter. Nu är det så att alla äldre har inte dator och därmed svårt att hitta regler och blanketter. Därför vill jag uppmana alla som klarar av detta att hjälpa dem som inte själva det.

På ett RPG-möte berättade en kvinna att hon hjälpt en äldre kvinna med ansökan. Det blev ett bostadstillägg på 500 kronor månaden. Det gör 6 000 på året. Pengar som kan komma väl till pass vid medicininköp, tandläkarbesök, ny vinterkappa eller rock, ha råd med mer kyrkkaffe med andra ord kanske en bättre vardag.

Vi i RPG tycker att det är viktigt att vi värnar om varandra. 

To the top