Nyheter från Förbundet

Många pensionärer har rätt till bostadstillägg utan att veta om det. Pensionsmyndigheten uppmanar därför alla pensionärer att pröva och söka. Ekonomi kan förändras över tiden och du kan ha rätt till bostadstillägg utan att veta om det. Pröva att söka på pensionsmyndighetens hemsida. 

Nu kan man återigen från pensionsmyndighetens hemsida beställa hem, ladda ner och skriva ut blanketterna igen för ansökan om bostadstillägg.

 Läs mer om bostadstillägg:  https://www.pensionsmyndigheten.se/ga-i-pension/lag-pension/om-du-far-lag-pension

Här hittar du blanketter  https://www.pensionsmyndigheten.se/om-pensionsmyndigheten/blanketter-och-broschyrer/blanketter To the top