Nyheter från Förbundet

Trycket blev för stort och SKL ändrar sig nu och kompenserar sänkt tjänstepension för de ca 150 000 pensionärerna som annars skulle drabbas hårt. "Det är mycket glädjande" säger Monica Blomberg t.f. förbundsordförande i RPG. "Vi har haft många samtal från arga och ledsna medlemmar som undrat hur de ska klara sig. Det har handlat om stora belopp." säger Monica. 

Nedan kan du läsa pressmeddelande från SKL . Pensionärerna kommer att få retroaktiv pension för januari - mars utbetalad under april  2018. Parterna ska också förhandla så att denna situation inte uppstår igen. 


Pressmeddelande från SKL 2018-01-26

SKL har beslutat att de pensionärer som fått sänkt tjänstepension ska kompenseras. De som fått den reducerad 2018 kommer att få en tillfällig kompensation som motsvarar nivån för 2017.

– Den nuvarande pensionsöverenskommelsen har inneburit sänkt tjänstepension för tidigare anställda i kommuner, landsting och regioner. För vissa handlar det om en betydande sänkning. Det är en olycklig effekt av ett äldre pensionsavtal som vi slöt med de fackliga organisationerna för över 15 år sedan. SKL har därför beslutat att de pensionärer som drabbats av en sänkning ska få en tillfällig kompensation som innebär att de får 2017 års nivå på sin tjänstepension även under 2018, säger Ulf Olsson, ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation.

SKL tar genom den tillfälliga kompensationslösningen ansvar för att pensionsnivåerna för berörda pensionärer skyddas under år 2018. Den tillfälliga kompensationen gäller personer som med anledning av Pensionsöverenskommelse 02 fått besked om sänkt kompletteringspension, vilket är en del av tjänstepensionen, under år 2018.

– Vi vill skicka den här signalen snabbt efter att de berörda pensionärerna fått sina pensionsbesked. Nu vidtar ett arbete för att lösa en del praktiska frågor tillsammans med KPA och Skandia, säger Joakim Larsson, vice ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation.

SKL kommer tillsammans med fackförbunden att förhandla om en långsiktigt hållbar lösning från 2019 och framåt.

– Vi välkomnar en dialog med de fackliga organisationerna så att vi kan undvika att samma situation uppstår igen. Pensionsöverenskommelser måste vara långsiktiga, stabila och förutsägbara. I övrigt är det för tidigt att säga något nu om hur en framtida överenskommelse kan se ut, säger Ulf Olsson.

SKL:s styrelse ställer sig enhälligt bakom beslutet om tillfällig kompensation.


Foto: Pixaby och Pensionsmyndigheten.

To the top