Nyheter från Förbundet

RPG:s förbundsstyrelse beslutade den 17 juni att riksstämman 2021 sker på plats i Västra Frölunda den 17-18 september under förutsättning att regeringen lättar på de restriktioner som råder om bland annat max antal som får vistas inomhus. Tidigare har regeringen beskrivit att lättnader kommer att ske i tre faser. Lättnaderna beror på smittläget, belastningen i sjukvården och vaccinationsgraden.Förbundsstyrelsen samlas igen den 28 juni för ett nytt möte för att bedöma läget. 


När det gäller hotellbokningar ber förbundsstyrelsen medlemmar att vänta med bokningar eller boka med avbokningsmöjlighet. För resor med kollektiva färdmedel uppmanas också till bokningar med avboknings- och återbetalningsmöjlighet. Vi förstår att detta kan skapa irritation och förvirring, men läget är svårt att bedöma. Den 16 juni förlängde Folkhälsomyndigheten de allmänna riktlinjerna till sista september samtidigt som socialministern den 17 juni uppmanar vaccinerade som har fått två doser vaccin att leva mer normalt, men samtidigt följa riktlinjerna.  

To the top