Nyheter från Förbundet

RPG:s riksstämma skjuts fram till den 17 - 18 september, 2021 på grund av den allvarliga corona pandemin. 

(Datumet som tidigare avsierats på hemsidan och i SeniorPosten  den 24-25 september 2021 måste av logistiska skäl ändras.) 

Monica Blomberg, förbundsordförande i RPG förklarar beslutet så här " vi vill så gärna kunna samlas på en plats och uppleva gemenskap tillsammans, men som läget ser ut och utifrån vad Folkhälsomyndigheten och WHO säger, kommer det inte att kunna gå att ses så många på en plats i maj. Vi prövar därför att förlägga stämman till september istället. Om vaccineringen mot covid-19 startar i januari kan vi förhoppningsvis ses på ett säkert sätt i september." 

Riksstämman planeras hållas i Equmeniakyrkan Fiskebäck i Västra Frölunda. Inbjudan och mer information kommer att publiceras i SeniorPosten samt på RPG:s hemsida under nästa år. 

Motioner till riksstämman 2021 

Motionstiden till riksstämman 2021 skjuts också fram och motioner välkomnas senast den 17 juni 2021 och skickas till rpgkansli@rpg.org.se eller till RPG, Box 30183, 104 25 Stockholm. Skriv ”motioner till riksstämman 2021” i ämnesraden på mailet eller märk kuvertet ”motioner”. 

To the top