Nyheter från Förbundet

RPG:s förbundsstyrelse beslutade den 2 juli på ett extrainsatt förbundsstyrelsemöte att riksstämman 2021 sker på plats i Equmeniakyrkan Fiskebäck i Västra Frölunda, Göteborg den 17-18 september. Regeringen lättade den 1 juli 2021 på restriktionerna och tillåter nu upp till 300 personer att delta på anvisade sittplatser inomhus. RPG:s riksstämma har färre deltagare och det finns gott om plats i Equmeniakyrkan. Förbundsstyrelsen bedömer att det går att genomföra riksstämman på ett säkert sätt och det kommer att finnas personal på plats som hjälper till så att trängsel kan undvikas. 


Här kan du läsa mer om riksstämman:   Välkommen till RPG:s riksstämma 2021


To the top