Nyheter från Förbundet

RPG:s marknadsplan har under året bearbetats av förbundsstyrelse, riksstämma och nu senast vid distriktsöverläggningen i oktober. Dokumentet har tagits fram av Daniel Höglund och Ann-Christin Lindbom som tillika ingår i förbundsstyrelsens arbetsutskott. Till marknadsplanen adderas "Medlemsvård" som ger många kloka råd hur RPG kan ta hand om medlemmar i föreningar. 

Marknadsplanen är tänkt att ge vägledning och inspiration för RPG-föreningar och distrikt. Använd den och återkom gärna med synpunkter. 

För att läsa marknadsplanen, klicka på länken och ladda ned.

Marknadsplan för RPG 2018 - 2019

För att läsa medlemsvård, klicka på länken och ladda ned. 

Medlemsvård


To the top