Nyheter från Förbundet

Regeringen införde strax innan jul en rad restriktioner som gäller från den 24 december till den 24 januari, 2021 i hela Sverige. Anledningen till att regeringen gick från allmänna rekommendationer till restriktioner är att smittspridningen är fortsatt mycket hög. RPG uppmanar medlemmar att vara försiktiga och ta del av nyheter via media.  Den 8 januari, 2021 införs nu ett max antal på 8 personer som får vistas i exempelvis föreningslokal. Med tanke på den höga smittspridning rekommenderar RPG att alla fysiska möten ställs in. Digitala möten eller att man ses några i en mindre grupp utomhus är att föredra. 

Den nya smittskyddslagen som antogs 8 januari och som börjar gälla från den 10 januari ger regeringen ökade möjligheter att reglera verksamhet i samband med pandemin. Bland annat måste affärer begränsa maxantalet i butiker och anslå hur många som får vistas i butiken samtidigt. Det ska även finnas handsprit eller handtvättsmöjlighet på plats. Den 7 januari infördes munskyddskrav i kollektivtrafik under vissa tider. Privata sammankomster i lokaler begränsas till max 8 personer. 

För mer information hänvisar vi till www.krisinformation.se som sköts av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Det går också bra att ringa 113 113. För att komma till MSB:s sida klicka på länken: www.krisinformation.se

Restriktionerna från den 24/12 - 2020  -  24/1 -2021 omfattar: 

  • Max fyra personer får sitta tillsammans vid samma bord på restauranger. Gäller från 24 december.
  • Alkoholförsäljning får inte ske efter kl 20. Gäller från 24 december.
  • Max antal personer som besöker köpcentrum, större butiker, gym etc begränsas. Exakta antalet styrs av storleken på lokalen.
  • Folkhälsomyndigheten uppmanar alla fysiska butiker att avstå från den traditionella mellandagsrean för att minska trängseln.
  • Folkhälsomyndigheten rekommenderar munskydd i kollektivtrafiken i samband med arbetspendling och vid andra tider då det är svårt att undvika trängsel. De nya riktlinjerna träder i kraft den 7 januari.
  • Alla som kan ska jobba hemma. Detta gäller inom stat, regioner, kommun och privat. Gäller omedelbart och till och med den 24 januari.
  • All verksamhet inom stat, kommuner och regioner som inte är nödvändig bör stängas omedelbart till och med den 24 januari. Det gäller till exempel badhus, idrottshallar och museer.
  • Gymnasieskolor ska undervisa på distans till och med den 24 januari. Gymnasiesärskolan är undantagen.
To the top