Nyheter från Förbundet


Den 6 maj startade Pensionsmyndigheten insättningarna av 11,8 miljarder kronor till pensionsspararna. Det är fondrabatt och arvsvinst som sätts in samtidigt som premiepensionsavgifter dras.

Fondbolagen måste rabattera sina fondavgifter för att få delta med fonder på premiepensionens fondtorg. Den rabatten får sparare och pensionärer en gång per år och för pengarna köps fler fondandelar till spararnas premiepensionskonton. Årets insättning är den största hittills.

– Premiepensionssparare och pensionärer får tillbaka 11,8 miljarder kronor i rabatter och arvsvinster. Rabatten på fondernas avgifter är i genomsnitt 76 procent lägre på premiepensionens fondtorg och leder till att sparare och pensionärer får en större del av värdeutvecklingen, säger Erik Fransson som är chef för Pensionsmyndighetens fondtorgsavdelning.

Den kapitalviktade fondavgiften var i genomsnitt 0,21 procent av förvaltat kapital 2021. Utan fondtorgets rabatt hade den genomsnittliga kapitalviktade avgiften istället varit 0,87 procent.

Arvsvinster sätts också in

Förutom insättningen av rabatterade avgifter får pensionssparare och pensionärer dessutom 6,3 miljoner kronor i arvsvinster. Det är pengar från personer som avled förra året och som nu fördelas till övriga sparare och pensionärer. Arvsvinstens stora ökning mot föregående år beror främst på att fler har premiepension och med allt större belopp.

Administrationsavgift finansierar premiepensionssystemet

För att finansiera administrationen av premiepensionssystemet tar Pensionsmyndigheten ut en avgift om av pensionsspararna. Avgiften beslutas av regeringen och uppgår till 512 miljoner kronor 2022, att jämföra med 608 miljoner kronor 2021.

Administrationsavgiften per sparare är i snitt 0,03 procent eller cirka 62 kronor per person under 2022. Maximal avgift är beslutad till 100 kronor per sparare.

Fakta om insättningen 2022

(siffror från 2021 inom parentes)
Fondrabatt: 6 530 miljoner kronor (4 924 miljoner)
Arvsvinst: 6 382 miljoner kronor (4 873 miljoner)
Avgift: -512 miljoner kronor (-608 miljoner)
Total insättning: 11,8 miljarder kronor (9, 1 miljarder)

Antal konton: 8,0 miljoner (7,9 miljoner)


Penionsmyndighetens pressmeddelande maj 2022


To the top