Nyheter från Förbundet

Den 16 december träffas pensionärsorganisationerna i regeringens pensionärskommitté. Mötet sker digitalt där socialminister Lena Hallengren leder mötet och justitieminister Morgan Johansson deltar. Frågor som då kommer att ställas är vad regeringen gör för konkreta åtgärder för att förhindra den ökade brottsligheten mot äldre. Bedrägerier av olika slag men också personrån i hemmet.  Vidare kommer corona kommissionens delrapport nummer 2 att diskuteras. Här kommer frågor som rör ansvarsfördelningen upp. Ansvarsfrågan kommer att presenteras i corona kommissionens slutrapport i februari 2022, men det är ändå relevant att fråga sig vem som är ansvarig för att så många människor har avlidit i covid-19 och varför äldreomsorgen verkade glömmas bort i den inledande fasen? Vi måste lära oss av misstagen så att detta inte händer igen. 

To the top