Nyheter från Förbundet

En stärkt primärvård med ett tydligt uppdrag är av grundläggande betydelse för såväl enskilda patienter som befolkningen i stort. Det anser regeringen som nu presenterar en proposition med målet att förbättra tillgängligheten, öka kontinuiteten och göra patienten mer delaktig. Att stärka förutsättningarna att få en fast läkare är en bärande del i reformarbetet.  

Här kan du ta del av propositionen från Socialdepartementet 

Proposition för en närmare och tillgänglig vård

To the top