Nyheter från Förbundet

Äntligen kan vi se lite ljus i tunneln och kan presentera två positiva nyheter! 

Den ena är att vaccineringen mot covid-19 har äntligen startat. Nu börjar vaccineringen rullas ut och när de mest sårbara på landets äldreboenden är vaccinerade kommer alltfler av RPG: medlemmar få möjlighet att vaccinera sig.  Det betyder att vi förhoppningsvis kan starta upp vår föreningsverksamhet igen så smått under våren. Som vi har längtat så mycket efter. 

Den andra nyheten är att pensionerna höjs för de allra flesta pensionärer 2021! 

Pensionsmyndigheten meddelade i slutet av 2020 att den totala pensionen höjs med mellan 70 kronor och 550 kronor per månad efter skatt 2021. Höjningens storlek skiljer sig mellan olika pensionärer. En viktig nyhet är inkomstpensionstillägget som börjar betalas ut i september 2021. Inkomstpensionstillägget prövas och beslutas av Pensionsmyndigheten utan att man behöver ansöka, det kommer således att betalas ut automatiskt.Tillägget blir från noll kronor till 600 kronor före skatt och betalas ut ut till de med en allmän pension mellan 9 000 - 17 000 k. Dessutom införs en skattereduktion 2021 på pension från det att man fyller 66 år. 

Sammanfattning pensionen 2021*

  • Inkomst- och tilläggspensionen höjs med 0,5 procent, i genomsnitt 39 – 101 kronor före skatt. Höjningen med 0,5 procent motsvarar inkomstutvecklingen minus förskottsräntan (1,6 procent).
  • Premiepensionen, omfattar 1,7 miljoner pensionärer av landets 2,1 miljoner pensionärer och höjs med mellan 0,5 procent och 13 procent för de flesta. Det motsvarar 1 – 119 kronor.
  • Garantipensionen och vissa tjänstepensioner höjs med prisbasbeloppets förändring (inflationen) om 0,6 procent.
  • Totalt ökar den genomsnittliga totala pensionen (allmän pension plus framräknad tjänstepension) med mellan 70 kronor och 550 kronor per månad efter skatt eller mellan 70 kronor och 260 kronor per månad före skatt.

* Redovisade intervall omfattar 80 procent av alla pensionärer som är bosatta i Sverige.


To the top