Nyheter från Förbundet


Pensionsgruppen har kommit överens om att under 2021 höja pensionerna för de pensionärer som har allmän pension mellan 9 000 – 17 000 kronor. Höjningen kommer att uppgå till maximalt 600 kronor per månad och skall börja att betalas ut 2021.

RPG:s förbundsordförande Monica Blomberg säger i ett uttalande att "det är positivt att något händer för pensionärer som trots ett långt yrkesliv har de lägsta pensionerna. Det är ett välkommet besked för många av våra medlemmar. Varje höjning är av betydelse. RPG vill dock att hela pensionssystemet skall ses över. Överenskommelsen är ett ytterligare försök att lappa och laga det slitna systemet som håller på att rämna. Det är viktigt att det finns ett respektavstånd mellan pensioner för de som arbetat ett helt yrkesliv och de som inte har gjort det. Det måste löna sig att ha arbetat. Pensionssystemet bygger på du ska tjäna in din pension under yrkeslivet. Pension är uppskjuten lön. Nu får vi ett pensionstillskott som tas från statskassan. Det blir ett ytterligare moment i det redan så komplicerade pensionssystemet." 

RPG tillsammans med de övriga pensionärsorganisationerna vill att det görs en total översyn av pensionssystemet och att avsättningen till inkomstpensionen ökar. 

Läs regeringens pressmeddelande :     Överenskommelse om höjda pensioner

 

To the top