Nyheter från Förbundet

Regeringen presenterade hösten 2021 ett förslag om en ny förmån till pensionärer, garantitillägg. Förmånen syftar till att ge pensionärer med låg inkomst mer i pension. Det finns ännu inget beslut om förslaget som riksdagen förväntas rösta om i juni 2022 och det råder delade meningar bland riksdagspartierna om tillägget ska genomföras eller inte. 

Regeringen skickade ut förslaget om garantitillägg på remiss där RPG svarade tillsammans med SKPF Pensionärerna och SPF Seniorerna. Vi tre pensionärsorganisationer anser att det är bra att pensionärer med låg pension får mer i plånboken, men att garantitillägget ska ses som ett konsumtionsbidrag som betalas ut via statskassan. Vi anser att det är viktigt att öka avsättningen till inkomstpensionssystemet och att hela systemet ses över. Det ska gå att leva på sin pension utan en rad olika tillägg och bidrag. Garantitillägget, om det röstas igenom i riksdagen, ska betalas ut från och med augusti 2022 till de pensionärer som har lägst pension. Garantitillägget kan bli från 0 kronor upp till 1 000 kronor per månad och föreslås bli skattefritt.

Beloppet kommer att variera från person till person beroende på inkomst, skriver Pensionsmyndigheten på sin hemsida och de kan inte i dagsläget svara på vad varje enskild pensionär får förrän förslaget har beslutats i riksdagen i juni. Beräkningar kan tidigast göras i början av augusti.

To the top