Nyheter från Förbundet

15 procent av pensionärerna som använder internet uppger att de inte använder mobilt bank-id eller att de inte vet om de gör det eller inte skriver Internetstiftelsen i en rapport från 2020 "Digitalt utanförskap".

Den digitala tekniken är väldigt dyr och RPG frågar sig hur många seniorer som överhuvudtaget har råd att ha en dator med bredbandsuppkoppling. Vidare är uppkopplingen på många platser i Sverige ursusel och det kan bli mycket kostsamt att dra ledningar fram till fastigheten på landsbygden. Ett mycket ojämlikt samhälle växer fram där klyftorna ökar. För RPG är det viktigt att alla i samhället får tillgång till grundläggande samhällstjänster samtidigt oavsett teknik. Man ska inte behöva köpa en smartphone för 8000 kr för att kunna få det kommade vaccinationspasset som kan möjliggöra ett lite mer friare liv som inkluderar resor och besök på kulturarrangemang.  

Trots att nästan alla svenskar använder internet är det fortfarande en stor grupp som inte kan delta i den alltmer digitala vardagen. Närmare tre procent av befolkningen använder aldrig internet och ungefär tre procent använder sällan internet, visar siffror från rapporten ”Digitalt utanförskap” – en delrapport av den årliga undersökningen Svenskarna och internet 2020, om svenskarnas internetvanor.

Den ökade digitaliseringen av samhället gör att de som aldrig eller sällan använder internet riskerar att bli alltmer isolerade och hamna i digitalt utanförskap. Särskilt eftersom de digitala tjänsterna är inbäddade i centrala samhällsverksamheter som arbetslivet, vården och skolan. Utanförskapet blev tydligt vid hanteringen av covid-19-vaccineringen där vissa regioner krävde mobilt bank-id för att överhuvudtaget kunna boka tid för vaccination. Det bidrog till att försvåra eller till och med utestänga den grupp äldre som inte har tillgång till bank-id.

Läs mer: Digitalt utanförskap slår mot samhällets svagare grupper

To the top