Nyheter från Förbundet

Från 2020 höjs ersättningen för bostadstillägg och försörjningsstöd. 

Är din totala pension inklusive tjänstepension lägre än 16 500 kronor per månad efter skatt bör du göra en preliminär beräkning för att se om du har rätt till bostadstillägg. Nivån för taket, det vill säga upp till vilken gräns som ersättningen för bostadskostnad sträcker sig, höjs till 7 000 kronor per månad för ogifta och 3 500 kronor per månad för gifta. Samtidigt införs förändringar av ersättningsgraden för bostadstillägg. Detta innebär att bostadskostnaden ersätts enligt nedan: 

  • 100 procent upp till 3 000 kronor,
  • 90 procent mellan 3 001 och 5 000 kronor samt
  • 70 procent mellan 5 001 och 7 000 kronor.

 Har du inte möjlighet att göra det via en dator, kan en anhörig också söka för dig. Det finns även servicekontor på många platser i landet som också kan hjälpa till. 

Klicka på länken nedan och läs mer om de nya beloppen och vem som kan ansöka. Du finner även en länk till var Servicekontoren finns. Här kan du också få hjälp med din ansökan. 


Nya regler för bostadstillägg och försörjningsstöd

Servicekontoren

To the top