Nyheter från Förbundet

På riksstämman i Göteborg 17 - 18 september 2021 valdes Ann-Christin Lindbom till ny förbundsordförande i RPG. Monica Blomberg som varit förbundsordförande mellan åren 2016 - 2021 tackades av.  Vem är Ann-Christin Lindbom? Så här beskriver hon sig själv:  

"Jag har varit RPG:are sedan 2010 då Lundabygdens förening startade. Distriktsstyrelsen för Skåne- Blekinge ingår också i mitt RPG-liv. Kom med i förbundsstyrelsen vid riksstämman 2014. 

Skolan har varit viktig för mig under hela mitt yrkesverksamma liv. Att arbeta och möta människor i alla åldrar ger mig både kraft, energi och glädje. Min familj betyder oerhört mycket för mig för mig ( make, tre barn och sex barnbarn). 

 Min hemvist kyrkmässigt har jag i Equmeniakyrkan där jag varit medlem sedan 15 års ålder ( då Svenska Missionsförbundet). Jag har också haft en del uppdrag i Equymeniakyrkan centralt ( valberedning och verksamhetsgranskande utskottet).  

Att nu få möjligheten att arbeta vidare med RPG och allt vad det innebär är en stor utmaning och känns både spännande och glädjefyllt. " 

Vi välkomnar Ann-Christin som ny förbundsordförande och ser fram emot att jobba tillsammans under de kommande åren!  

To the top