Nyheter från Förbundet

Socialstyrelsen startar nu informationen om hur vi kan minska risken för att falla omkull och riskera fallskador. Temat är ”Balansera mera” med fokus på mat, motion och mediciner. Informationssatsningen pågår vecka 40, 2-8 oktober 2017.

Fallolyckor är den olyckstyp som orsakar absolut flest akutvårdsbesök, flest inläggningar och flest dödsfall. I genomsnitt faller 200 personer varje dag, eller totalt 70 000 per år. Att uppmärksamma fallolyckor men också hur var och en kan minska risken för att ramla, är ett gemensamt samhällsansvar. 

Sprid informationen om riskerna med att ramla till vänner och bekanta. Är du förenings- eller distriktsledare i RPG?  

Här hittar du filmer och material som kan användas i olika sammanhang. 

Balansera Mera

Broschyrer kan beställas kostnadsfritt. 

Filmer, bildspel och annat material är fria att ladda ner och visa.

Om du inte kan nå materialet via datorn, kontakta RPG:s kansli så hjälper vi dig. 

Bildspelet kan exempelvis användas på möten. 

I SeniorPosten nummer 4 skriver vi också om Balansera Mera.


 

To the top