Nyheter från Förbundet

Varje år faller cirka 67 000 personer så illa att de behöver vårdas på sjukhus. De flesta är över 65 år. Cirka 1 000 personer dör. Många fallolyckor går att förhindra genom att träna balans och styrka, äta näringsriktigt och ha koll på sina mediciner.

 Några tips hur du kan förhindra fall; 

Maten; Ät gärna två lagade mål om dagen. Lägg till ett eller fler mellanmål med exempelvis yoghurt, kvarg, lite nötter, avokado och/eller frukt. Du kan som äldre också behöva mer protein än vad du kanske är van vid. Minska istället mängden kolhydrater, det vill säga ris, potatis eller grön-saker på tallriken om portionen blir för stor. Mat med olika färger ser trevligt ut på tallriken och ökar lusten att äta. Var uppmärksam på din vikt. Tappar du i vikt, tappar du också i muskel-massa. Muskler och bra balans minskar risken för fall. 

Mediciner; Vissa mediciner, bland annat läkemedel mot depression och sömnsvårigheter, kan bidra till ökad fallrisk. Därför är det viktigt att du vet hur dina mediciner fungerar – dels var för sig, dels i kombination med varandra. Berätta därför alltid för din läkare om vilka mediciner du tar samt om du har ramlat. Läkaren behöver den informationen för att bedöma din behandling, eventuella medicinering, om någon förändring behövs och hur medicineringen ska följas upp.

Fem frågor att ställa vid läkarbesöket: 1. Varför får jag/min anhöriga den här medicinen? 2. Behöver jag/min anhöriga fortsätta att ta den? 3. Finns det något alternativ? 4. Hur länge ska jag/min anhöriga ha den här behandlingen? Är den livslång? 5. Finns det några biverkningar, oönskade effekter som jag/min anhöriga borde vara uppmärksam på? 

Träning; Att träna styrka och balans är viktigt i alla åldrar, men särskilt viktig är träningen när vi blir äldre. Med stigande ålder och en mindre aktiv livsstil minskar muskelstyrkan och balansen försämras. Skelettet blir skörare. Ett snedsteg kanske inte bara ge blåmärken, utan än värre benbrott. Träning kan vara allt från vardagssysslor hemma till att gå till gym och träna styrketräning. Studier har visat att det är viktigt att inte sitta still för länge utan resa på sig och vara ute och gå. 

Läs mer på Socialstyrelsen hemsida. https://www.socialstyrelsen.se/balanseramera

Här finns också en mängd material som du som är föreningsledare kan använda. 

To the top