Nyheter från Förbundet

Regeringen ger nu kommunerna möjlighet att i samråd med Folkhälsomyndigheten (FHM) införa lokala besöksförbud för särskilda boenden för att minska smittrisken av covid-19.

Under våren gällde ett nationellt besöksförbud över hela landet vilket RPG var mycket negativ till. Vi anser att besöksförbud inskränker på mänskliga rättigheter och att särskilda boenden är ens hem och inte en vårdinrättning. Nu ökar smittspridningen igen och FHM kommer att ge klartecken till att införa lokala besöksförbud om boendet har gjort allt som går att göra för att minska smittspridningen. 

Johan Carlsson säger på en presskonferens den 19 november att hög personalomsättning, bristen på skyddsutrustning och basala hygienrutiner var den troliga orsaken till den höga smittspridningen på särskilda boenden under våren. Att smittspridningen troligen inte kan härledas till besökare. Därför görs nu ett undantag om lokala besöksförbud införs. Maka, make eller partner kommer att fortsätta få träffa sin anhörige vilket RPG ställer sig mycket positivt till. Vi kommer att noga följa detta så att inte kommuner slentrianmässigt inför lokala besöksförbud. Alla andra åtgärder på boendet måste först ha genomförts. Ett besöksförbud är den sista åtgärden. 

To the top