Nyheter från Förbundet

Kommunerna kan i samråd med Folkhälsomyndigheten (FHM) införa lokala besöksförbud för särskilda boenden för att minska smittrisken av covid-19. Från den 23 december - 12 januari införs besöksförbud på särskilda boenden i 29 kommuner.  För att ta del av vad som gäller där du bor hänvisar RPG  att ta kontakt med respektive äldreboende. Om besök tillåts, var noga med att följa de regler som boendet har upprättat för säkra besök. 

Särskilda boenden är människors hem och förbud mot besök kan strida mot lagen. RPG följer detta noga så att inte kommuner slentrianmässigt inför lokala besöksförbud istället för att vidta alla åtgärder som de kan innan besöksförbud genomförs.  Folkhälsomyndigheten säger också att den smittspridning som skett på äldreboenden sannolikt orsakas av den höga allmänna smittspridningen och inte främst av besök av anhöriga.  

To the top