Nyheter från Förbundet

Glädjande besked från Folkhälsomyndigheten och socialminister Lena Hallengren den 16 april. Nu kan du som är vaccinerad krama dina barnbarn och handla i butiker igen. Dessutom umgås med människor från andra hushåll inomhus. 

Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlsson beskriver det kan röra sig om att träffa sina barn och barnbarn eller andra vänner från något annat hushåll under förutsättning att det har gått 3 veckor sedan första vaccindosen. För boende på äldreboenden kan aktiviteter och dagverksamhet starta igen och det är möjligt att göra besök utanför hemmet. Alla uppmanas att följa vaccinationsplanen och ta den uppföljande andra dosen av vaccin när det är dags 

Det var huvuddragen i beskeden som kom på morgonen den 16 april. Sannerligen ett glädjande besked säger vi i RPG. Samtidigt som alla andra som inte är vaccinerade måste följa de strikta riktlinjerna som råder i samhället för att minska smittspridningen. Max åtta personer regeln för sammankomster gäller fortfarande. 

Folkhälsomyndigheten skriver på sin hemsida så här:

Anpassningar gäller för personer som vaccinerats med första dosen och där tre veckor har gått sedan vaccinationstillfället. Då har kroppen utvecklat ett gott skydd. Det är av yttersta vikt att följa vaccinationsschemat och vaccinera sig med den andra dosen (för de vacciner som har två doser i schemat), så att skyddet blir långvarigt.

Följande råd och rekommendationer anpassas för den vaccinerade individen:

  • En person som har vaccinerats med en första dos och låtit tre veckor passera kan träffa människor från några olika hushåll och även inomhus. Att umgås med människor utanför sin mindre krets kan innebära att personer både med och utan riskfaktorer liksom vaccinerade och ovaccinerade ingår i umgänget. Det finns också en risk att personer som ovetande bär på smitta blir en del av det. Därför är det fortsatt viktigt att tänka på att skydda personer i umgängeskretsen som ingår i en riskgrupp genom att följa råden om hur du skyddar dig själv och andra. En vaccinerad person som får symtom bör stanna hemma och testa sig för covid-19.
  • Om en vaccinerad person är del av en smittspårning och är definierad som hushållskontakt eller nära kontakt kan undantag göras från förhållningsregler. Personen kan till exempel tillåtas arbeta på plats om man inte kan arbeta hemma. Information om detta kommer från vårdgivaren. 

Som vaccinerad har man ett gott skydd mot allvarlig sjukdom och kan exempelvis göra besök i butiker. På grund av smittspridningen i samhället ska personer som vaccinerats fortsatt inte bidra till att skapa trängsel i offentliga miljöer.

Förändringarna innebär bland annat att personer som vaccinerats kan umgås med barn och barnbarn inomhus utan att hålla avstånd, förutsatt att de inte har några symtom. De grundläggande råden om att stanna hemma om man är sjuk, tvätta händerna, hålla avstånd och testa sig vid symtom gäller fortsatt för alla i samhället.

Anpassning inom vård och omsorg

Många människors liv har begränsats under pandemin då en rad åtgärder med syfte att minska risken för spridning av covid-19 vidtagits inom vård- och omsorg. I takt med att riskgrupper blir vaccinerade kan dessa stegvis tas bort. Arbetet behöver styras av regional kännedom och bedömningar av epidemiologiskt läge, demografi, vaccinationstäckning i olika grupper och vilka virusvarianter som förekommer.

Följande anpassningar är aktuella just nu:

  • När vaccinering av personer inom äldreomsorg och deras hushållskontakter, samt personal inom vård och omsorg som arbetar nära denna riskgrupp, är genomförd, kan gemensamma aktiviteter på särskilda boenden och dagverksamhet återupptas, förutsatt att rekommenderade rutiner följs.
  • Vaccinerade personer inom äldreomsorgen kan göra besök utanför hemmet, till exempel hos anhöriga och på serviceinrättningar. För att skydda medboende och minska riskerna i samband med eventuella resor är de viktigt att alla personer följer de nationella allmänna råden.

  •    Länk till Folkhälsomyndighetens artikel om anpassade regler
To the top