Nyheter från Förbundet

Från den 1 juli 2022 föreslår regeringen att kommunerna ska erbjuda personer med hemtjänst en fast omsorgskontakt. Många som bor hemma har sammansatta vårdbehov och får insatser från olika aktörer. Den fasta omsorgskontakten ska bistå med kontakter till andra yrkesgrupper och samordna insatser. Från och med den 1 juli 2023 ska den som utses till fast omsorgskontakt har yrkestiteln undersköterska. RPG välkomnar att reformen nu blir veklighet och hoppas att det ska locka fler att vilja utbilda sig till undersköterska.  

To the top