Nyheter från Förbundet

Till sist togs då beslutet i Sveriges riksdag den 22 juni att höja garantipensionen med 1 000 kronor före skatt samt att bostadstillägget höjs med ytterligare 100 kronor från och med augusti 2022. Det tidigare förslaget om ett garantitillägg är inte längre aktuellt. 

Beslutet om höjda pensioner innebär:

  • Att nivån på garantipensionen höjs med 1 000 kronor. Det betyder att om du bara har garantipension går du från dagens maxbelopp på 8 779 kronor till 9 781 om du är ensamstående och från 7 853 kronor till 8 855 kronor i månaden om du är gift. Beloppen är före skatt.
  • Bostadstillägget höjs ytterligare med 100 kronor per månad för ensamstående och 50 kronor i månaden för sammanboende.

Den 14 juni höjdes det så kallade konsumtionsstödet i bostadstillägget med 200 kronor för ensamstående och 100 kronor för gifta. Dagens höjning med 100 respektive 50 kronor är därmed en ytterligare höjning av bostadstillägget.

Om du har garantipension idag

Om du har utbetalning av garantipension idag så kommer Pensionsmyndigheten att göra omräkningen automatiskt och du behöver inte göra något. Din nya garantipension kommer att betalas ut i augusti 2022.

Du får meddelande om din nya garantipension i samband med utbetalningen i augusti och beloppet kommer att framgå av utbetalningsbeskedet du får runt 15:e augusti.

Källa: Pensionsmyndigheten

To the top