Nyheter från Förbundet

Hej,

För att samla in upplevelser och erfarenheter från personer på särskilda boenden för äldre, SÄBO, och närstående till dessa går IVO nu ut med en digital enkät. Den omfattar frågor om medicinsk vård och behandling och hur besök har hanterats efter 1 oktober 2020 då besöksförbudet togs bort.

Frågorna kommer att ringa in upplevelser av tillgänglighet, kontinuitet, information, delaktighet och besökshantering. Enkäten skickas ut i samarbete med pensionärsföreningarna PRO, SPF, SKPF, och RPG och den kommer även finnas tillgänglig på www.ivo.se under perioden 7 juni-23 juni.


Länk till enkäten:

https://sr.artologik.net/ivo/Survey/528    

 

När enkäten öppnas finns instruktioner på förstasidan.

Enkäten är frivillig och tar cirka 10-15 minuter att besvara. Alla enkätsvar är anonyma. Enkätsvaren kommer att användas av IVO som underlag för kommande tillsynsinsatser.

 

Tack för er hjälp!

 

 

To the top