Nyheter från Förbundet

RPG:s förbundsstyrelse samlades i Stockholm den 18 november, 2021 för förbundsstyrelsemöte. Det var det första mötet efter det konstituerande styrelsemötet som hölls i direkt i anslutning till riksstämman i Göteborg. På dagordningen stod bland annat att följa upp besluten som togs på riksstämman och planlägga de projekt som behöver startas. Vidare togs beslut om förbundets  budget 2022. Styrelsen planerar två distriktsledarkonferenser 2022, ett via Zoom i januari samt ett fysiskt på plats möte hösten 2022. Tyvärr kommer Socialstyrelsen inte att fortsätta med satsningen att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre under 2022. RPG kommer att ta upp behovet på kommande möten i Regeringens pensionärskommitté. 

Förbundsstyrelsen från vänster; Birger Thuresson Sollentuna, Ewa Sundqvist Örebro , Sören Öhlund Nyköping, Vice ordförande Karl-Gunnar Nordanstad Västra Frölunda, Bernt Wikman Sundsvall, Lars Andersson Dalby, Agneta Salmonsson Mariestad, Urban Norstedt Järfälla, Per-Martin Jonasson Bygdeå och förbundsordförande Ann-Christin Lindbom. 

På bilden saknas Roland Eckerby från Habo. 

To the top