Nyheter från Förbundet

Kära vänner i RPG i vårt avlånga land! 

Månaden september låter oss ana att en ny årstid är på väg. Här i Skåne räknas den månaden nästan till sommarmånaderna. Men visst kan man se även här att växtligheten börjar anta andra färger. Från mitt fönster kan jag tydligt se en röd skiftning bland några träd. Hösten med sin färgprakt och dagar med klar himmel är verkligen något att få uppleva.

Att vi lever i valtider är så tydligt. Det ena utspelet efter det andra! Trots allt får vi hoppas att regeringsbildningen inte blir lika långdragen som vid föregående val. Vid valstugorna i Lund samlas många för att ta del av vad just det partiet erbjuder på olika nivåer – lokalt, regionalt och riks. Det gäller att få fram sitt budskap!

Hur gör vi i RPG för att få fram VÅRT budskap? Den kristna rösten som måste göras tydlig! Vi vet att andelen som får rösta i vår åldersgrupp är ca 25 procent men andelen i riksdagen är betydligt lägre ca 4 procent. Då måste vi helt enkelt höras och synas. Jag tror inte att andelen +65 år kommer att öka markant vid detta val heller. Men vi har många andra sätt inom RPG att visa på att vi finns och är aktiva!

Sollentuna RPG-förening firade sitt 45 årsjubileum med ballonger och tårta – en härlig fest. Givetvis berättades om hur starten gått till. Intressant var också att få höra om vad som hände i detta land år 1976. Kommunen var representerad av ett kommunalråd som blev medlem i RPG (48 år gammal)! Den nya broschyren var ett bra hjälpmedel vid denna rekrytering! En bra och tydlig hemsida är nu en viktig del i vårt arbete för att nå framför allt yngre pensionärer. Sollentunas sida är ett bra exempel.

Sollentuna kommun ger ut en katalog med titeln Det händer i Sollentuna, Senioraktiviteter hösten 2022. RPG finns med under en rad rubriker. Ett mycket effektivt sätt att synas! Hör med era egna kommuner!

 Information från Regeringskansliet

Torsdag den 11 augusti invigdes Nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg vid Socialstyrelsen.
Regeringen startar forum mot bedrägerier 
Bedrägerier står i dag för en stor del av gängkriminellas brottsvinster. Bedrägerierna drabbar ofta utsatta grupper så som äldre, och i en modern ekonomi som Sveriges riktar bedragare huvudsakligen in sig på bankkonton och digitala betalningar. Regeringen startar därför ett forum mot bedrägerier tillsammans med aktörerna på betalningsmarknaden.
Alla har rätt till en god välfärd och en tillgänglig samhällsservice, oavsett var i landet man bor. Den 22–24 augusti besökte därför civilminister Ida Karkiainen ett antal mindre kommuner i Norr- och Västerbottens inland för att träffa lokala företrädare och väljare och diskutera hur samhällsservice och välfärd kan utvecklas.
Hotbilden mot trossamfund har på senare år ökat och därmed också risken för angrepp och skadegörelse. Till följd av detta beskriver flera olika samfund att de upplever svårigheter att försäkra sina lokaler. Regeringskansliet ger därför en utredare i uppdrag att kartlägga problemet, samt vid behov komma med förslag på åtgärder.
Fem lärosäten får dela på 20 miljoner kronor per år för att bedriva vårdutbildning på fler platser i landet
I budgetpropositionen för 2022 föreslog regeringen en satsning på 20 miljoner kronor 2022–2030 för en decentraliserad vårdutbildning. Nu fördelas medlen till Umeå universitet, Karlstads universitet, Mittuniversitetet, Högskolan Väst och Stiftelsen Högskolan i Jönköping.

– Inrättandet av ett nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg är ett viktigt steg i regeringens arbete för att lyfta, trygga och modernisera svensk äldreomsorg. Socialstyrelsen ska genom kompetenscentrumet samla in information för att öka kunskapen om äldreomsorg på nationell nivå. Uppdraget förväntas leda till ökad kännedom om kommunernas och verksamheternas organisation, deras förutsättningar och utmaningar när det gäller att bedriva äldreomsorg samt bidra till utveckling och införandet av stöd och nya arbetssätt i kommuner och verksamheter.

 Statlig närvaro och likvärdig välfärd i fokus när civilminister Ida Karkiainen besöker Norr- och Västerbotten

 Utredare ska se över svårigheter för trossamfund att försäkra sina lokaler

 För övrigt kan man se att våra ministrar besökt ett flertal kommuner framför allt i Syd- och Mellansverige. Antal besök i de norrländska kommunerna är däremot sparsamma åtminstone under augusti.

 Kunde läsas i SvD Näringsliv

Svensk kassaservice läggs ned. 

Nordea kommer vid halvårsskiftet att överta 76 av Svensk Kassaservice mest besökta kontor. 

På de orter där PTS (Post- och telestyrelsen) bedömt att marknaden inte kan erbjuda alternativ till de kontor som läggs ned har de slutit avtal med företagen Ica-banken och Kuponginlösen som fått i uppdrag att tillhandahålla möjligheten att betala räkningar samt ta ut kontanter på 15 mindre orter. På landsbygden kommer det att vara möjligt att betala räkningar och ta ut kontanter via lantbrevbärare.

Uttag av kontanter går, förutom via bankomater, idag att göra i många livsmedelsbutiker. 

Här behöver RPG agera!

Hösten i RPG

De flesta föreningar har nu färdiga höstprogram med intressanta och lockande program och andra aktiviteter. I flera distrikt samlas man också till storsamlingar. Det är inte att ta miste på glädjen över att få samlas.

Jag hade förmånen att få delta i Värmland Nerikes samling i Läppe – Hjälmaregården som ligger så naturskönt vid Hjälmaren. Information från delar av distriktet var intressant och gav en bild av många aktiva föreningar men också oro över minskat medlemsantal och svårigheter att nå de yngre pensionärerna. Sång och musik av Korsbandet från Örebro under eftermiddagen blev en härlig stund. Ingrid Ström berättade om trakten och vad som funnits där och finns nu. Dagen avslutades med en andakt.

 Så ser vi fram emot en höst där RPG syns, hörs och märks! Den kristna rösten skall märkas i vårt land!

Jag vill sluta detta månadsbrev med sången; Ur Psalmer och sånger nr 463

Halleluja! Ditt lov vi sjunger! Våra hjärtan fylls med glädje. Halleluja! Ditt lov vi sjunger! Våra hjärtan fylls med glädje.

Vers1: Herren Kristus har sagt. Mig är given all makt, mig är given all makt. Evangelium åt alla

Vers 2: Nu han sänder oss ut enligt Fadens beslut, enligt Fadens beslut. Evangelium åt alla

Ann-Christin Lindbom

 

 

 

 

To the top