Nyheter från Förbundet

Kära RPG-vänner i vårt avlånga land!

Den blomstertid nu kommer med lust och fägring stor. Den välkända och älskade psalmen sjungs nu i dagarna i våra skolor och för många väntar ett efterlängtat sommarlov. Visst minns vi detta med både glädje och vemod. Vi är alla inne i en mycket aktiv period och det gäller både gammal och ung. Våra föreningsmöten avslutas ofta med spännande och intressanta ut-flykter innan sommaruppehållet tar vid. Men en del föreningar har också verksamhet under sommarmånaderna. Det kan vara utfärder och träffar naturligtvis med kaffebordet dukat.

Månaden maj blev ganska intensiv med en rad olika möten. Det började med ett avslutande möte med remissgruppen för äldreomsorgslagen. Den kommer nu att presenteras för rege-ring och riksdag under denna månad. Lagen är en del av socialtjänstlagen. Den bygger på kontinuitet, trygghet och säkerhet och har ett stärkt individperspektiv. Delaktighet, inflytande och information är andra viktiga delar. Anhörigas perspektiv görs också tydligt. Ledarskap och personalens kompetens lyfts också fram. Mycket av detta kommer att kosta pengar!

Så var det dags för möte med Regeringens pensionärskommitté (RPK). Samma dag ägde en seniormässa rum i Kungsträdgården. Norrmalmskyrkans RPG fanns på plats. Där kunde man få gissa antalet pärlor i en burk och vinna ett par mycket fina vinster. Många passade på natur-ligtvis. Så till mötet med RPK. Vi träffade först Hans Dahlgren som började sitt anförande med att tala om det säkerhetspolitiska läget från 1814 och fram till idag. Han talade också om regeringens arbete inför ordförandeskapet i EU:s ministerråd som startar 1 januari 2023 och pågår under 6 månader, där säkerhetsfrågor, klimatfrågan, migrationsfrågor samt europeiska värderingar – våra kärnvärden - och äldrefrågor i Europa kommer att vara centrala.

Så kom Lars Stjernkvist som är ansvarig för ett nytt kansli – ett hållbart arbetsliv. Viktiga frågor kommer att vara välfärden, arbetsmiljö och hur länge man ska vara med i arbetslivet sär-skilt med tanke på att vi lägger fler friska år till våra år. Detta medför att välfärden kommer att kosta mer och en ökning av kompetens är nödvändig. Viktig uppgift för kansliet är att främja förutsättningar för de som vill arbeta längre samt förbättra villkoren för de som arbetar nu. Här måste också synen på äldre förändras. Slutrapport ska vara klar 2024.

Socialminister Lena Hallengren rapporterade om nya äldreomsorgslagen, som lyfts ur Socialtjänstlagen. Hon tog också upp vårbudgeten. Inom hälso- och sjukvården behövs flera sjuk-sköterskor, bättre arbetsmiljö samt ökat antal vårdplatser.

Efter ett digitalt möte med övriga pensionärsförbund reste Eva B Henriksson och jag till Göteborg för att delta i ett möte med de båda distrikten Västgöta -Dal och Västkusten. Mötet hölls i Betelehemskyrkan med rubriken "Välkommen till träff med RPG:s representanter i kommunala och regionala råd inom Västra Götalands och Hallands län. Inspirations- och utbytesmöte". Även föreningars ordförande och distriktsstyrelsernas ledamöter var välkomna att delta. Det blev ett spännande möte med många intresserade och glada RPG-are.

Pensionerna: Texten finns också på förbundets hemsida

Regeringen presenterade hösten 2021 ett förslag om en ny förmån till pensionärer, garantitillägg. Förmånen syftar till att ge pensionärer med låg inkomst mer i pension. Det finns ännu inget beslut om förslaget som riksdagen förväntas rösta om i juni 2022 och det råder delade meningar bland riksdagspartierna om tillägget ska genomföras eller inte.

Regeringen skickade ut förslaget om garantitillägg på remiss där RPG svarade tillsammans med SKPF Pensionärerna och SPF Seniorerna. Vi tre pensionärsorganisationer an-ser att det är bra att pensionärer med låg pension får mer i plånboken, men att garantitilllägget ska ses som ett konsumtionsbidrag som betalas ut via statskassan. Vi anser att det är viktigt att öka avsättningen till inkomstpensionssystemet och att hela systemet ses över. Det ska gå att leva på sin pension utan en rad olika tillägg och bidrag. Garantitilllägget, om det röstas igenom i riksdagen, ska betalas ut från och med augusti 2022 till de pensionärer som har lägst pension. Garantitillägget kan bli från 0 kronor upp till 1 000 kronor per månad och föreslås bli skattefritt.

Beloppet kommer att variera från person till person beroende på inkomst, skriver Pensionsmyndigheten på sin hemsida och de kan inte i dagsläget svara på vad varje enskild pensionär får förrän förslaget har beslutats i riksdagen i juni.

Så var det dags för förbundsstyrelsens sammanträde. Dagordningen var diger med många viktiga frågor. Ekonomin är alltid på tapeten och kräver en ordentlig genomgång. Distriktens gicks igenom och alla distrikt har nu en ansvarig från styrelsen. Till hösten planeras en distriktledarkonferens under vecka 39. Stöd till föreningar diskuterades och det planeras nu att utarbeta en skrift till stöd för nya ordföranden och nya föreningar.

Flera tidningsartiklar har skrivits och varit införda i olika lokala tidningar. Det är Birger Thuresson och Ewa Sundkvist som är ansvariga.

Under veckan kunde man läsa i tidningen Dagen en artikel med titeln: Äldres existentiella behov måste synliggöras skriven av Birger Thuresson. Ämnet är mycket viktigt vilket blev tydligt under pandemin.

KPR finns inte i alla kommuner och dessutom finns det regler i en del kommuner som medför att föreningar med lågt medlemsantal inte får delta. Detta har gett upphov till en skrivelse från RPG till alla politiska partier där man påtalar att alla kommuner skall ha ett KPR där alla pensionärsföreningar kan delta.

En välkomstbroschyr för nya medlemmar finns klar och kan beställas via kansliet utan kostnad.

Policyprogrammet kommer att få ett annat och bekvämare format.

Digitaliseringen är en viktig punkt. Hemsidan diskuterades. En hemsida måste vara aktuell och lätt att orientera sig i. Därför är det viktigt att vi nu inför höstens verksamhet skickar in våra program. Många framför allt yngre pensionärer söker sin information via hemsidor.

När detta brev avslutas har fredagen den 3 juni gått över i lördag den 4 juni och det är pingstafton. Pingst är en underbar helg då våren och sommaren möts i en kaskad av växtlighet i vår fantastiska skapelse. Det är också en helg som betyder mycket för kristenheten då Guds gärning blir tydlig genom den heliga Anden.

Hälsningar och en önskan om en fin sommar med Guds rika välsignelse!

Ann-Christin Lindbom, förbundsordförande RPG

To the top