Nyheter från Förbundet

Kära vänner i RPG!

Vi står inför ett årsslut och summerar det år som passerat.

2019 är ett år då ensamhet bland äldre har varit i fokus i media, hos politiker, bland olika ideella organisationer ooch även hos oss i RPG.

RPG är en gemenskaps skapande pensionärsorganisation. G i vår logga betyder gemenskap och som är viktigt för att vi skall må bra. Gemenskap skapar glädje och positivt utbyte med andra människor. Våra Kristna värderingar står också för att vi skall vara mot andra såsom vi själva vill bli bemötta. Vårt arbete kan genom detta minska ensamheten bland äldre.

Vi är också en organisation som har påverkans möjligheter, för att vi pensionärer skall få det bättre. Ute i vårt land har vi haft representanter i KPR (Kommunens pensionårsråd), RPR (Regionens pensionärsråd) och LPR ( Landstingets pensionärsråd) något som gör att RPG har varit med och arbetat i våra medlemmars närområden.

Vi har varit aktiva i Regeringens pensionärskommitté och Socialstyrelsens pensionärsråd, som är några av de riksövergripande organ, som arbetar med äldrefrågor.

Vi har dock drabbats av det, som många organisationer har fått uppleva, att vi tappar medlemmar. Flera lokalavdelningar har under året upphört. Stor sorg när det inte går att rekrytera ledare till våra grupper. 

Men det finns många ljusglimtar i vår organisation också. Jag har under året fått besöka många lokalavdelningar där det verkligen finns engagemang och en framtidstro. Avdelningar där kreativiteten flödar med program som attraherar både yngre och äldre pensionärer.

Jag har även fått delta i några större samlingar där vi har haft skickliga föreläsare som talat om äldres hälsa. Professor Yngve Gustafson, professor Charlotte Erlanson-Albertsson samt professor Mai-Lis Hellénius är några som hållit engagerande föreläsningar till många intresserade åhörare.

Arbet vi gör i RPG är inte bara för oss själva. Vi jobbar för att de som är äldre och inte kan föra sin talan själva. Vi vill även att våra barn och barnbarn en dag skall få en god omsorg och bra levnadsstandar när de blir gamla. Det arbetet har vi redan påbörjat.

Utan alla er ute i landet hade vi inget Pensionärsförbund. Jag vill därför tacka er för det gångna året. Allt ert engagemang gör att vi kan vara med och påverka och ge äldre trygghet och glädje.

God Jul och Gott Nytt År önskar                                                                                                          

Monica Blomberg, förbundsordförande i RPG                                                                                         


Foto: Pixaby

To the top