Nyheter från Förbundet

Coronakommissionen under ledning av Mats Melin lämnade sin slutrapport den 24 februari. Kommissionen anser att Sverige har skött krisen förhållandevis bra som helhet men riktar kritik mot den inledande perioden från mars 2020. Här gjordes för litet och för sent. Regeringen borde ha klivit fram mer, lyssnat på fler och tydligare tagit täten. Istället lutade regeringen sig på Folkhälsomyndigheten. Coronakommissionen vill se en annorlunda organisation inför nästkommande kriser där ansvaret delas upp på folkhälsa och smittskydd och där det är regeringen som kliver fram och tar ansvar. Nu verkade det som om Folkhälsomyndigheten var den som bestämde och Folkhälsomyndigheten inväntade forskningen. Det hade varit bättre att ta i för mycket inledningsvis då vi hade med ett nytt virus att göra och till exempel be alla som rest utomlands att hålla sig hemma under 5 dagar efter hemkomsten.

RPG välkomnar det fokus som äldreomsorgen har fått och att dess brister blottlagts. Många miste sina äldre anhöriga under pandemin och i början saknades skyddsutrustning i äldreomsorgen vilket tillsammans med avsaknaden av en bred testning gjorde att smittan snabbt kunde ta sig in på äldreboenden och via hemtjänstpersonal. Samhället förmådde inte skydda de svagaste medborgarna helt enkelt. Tack vare rådigt ingripande i en del kommuner där medborgare engagerades att sy skyddsförkläden, klistra ihop visir av overheadfilm mm så kunde viss smitta 2020 hållas borta, men inför kommande kriser behövs bättre samordning mellan olika myndigheter och regering samt att det finns beredskapslager. Sveriges starka finanser gjorde att vi kunde köpa in stora mängder vaccin mot covid-19 och vaccinet är nog det som räddade oss. 

Just nu arbetar en utredning med en äldreomsorgslag och RPG representeras i en av referensgrupperna. Att efter valet tillsätta en särskild äldreminister vore ett sätt att visa att regeringen menar allvar med äldrefrågorna. 

 Foto: coronakommissionen.se 

To the top