Nyheter från Förbundet

Mats Melin, coronakommissionens ordförande
Mats Melin, coronakommissionens ordförande

Coronakommissionen fortsätter att rikta allvarlig kritik i sin andra delrapport som presenterades 29 oktober. Sverige var illa förberett, konstaterar coronakommissionens ordförande Mats Melin. Åtgärderna kom för sent och var otillräckliga. Sveriges beredskap var dålig. Testning och smittspårning kom inte igång förrän första coronavågen var över, fortsätter Mats Melin.

Coronakommissionen slår fast att smittan kom in på äldreboenden genom personalen och inte via anhöriga. Detta gör att åtgärder som besöksförbund på äldreboenden ställs i ett helt annat ljus, säger Torsten Persson, professor i nationalekonomi, en av medlemmarna i kommissionen. RPG och de övriga pensionärsorganisationerna har i regeringens pensionärskommitté samt i Socialstyrelsens äldreråd tagit upp de olagliga besöksförbunden som infördes. Äldreboenden är människors hem och besöksförbuden var ett för stort intrång i den personliga integriteten.

Vidare konstaterar kommissionen att corona smittan kom in till Sverige främst efter hemkomsten av sportlovsfirare i italienska och österrikiska Alperna under vecka 9, 2020. Den slutsatsen kan dras genom att jämföra stammen av virus som etablerade sig i Sverige och den stam som återfanns i Alperna. Här hade karantän av hemvändande sportlovsfirare varit en enkel lösning som troligen hade räddat många liv. De höga dödstalen på äldreboendena beror på den höga, allmänna smittspridningen men Mats Thorslund, Professor emeritus i socialgerontologi vid Karolinska Institutet säger att Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen verkade inte i början av pandemin ha kunskap om hur Sveriges äldreomsorg fungerade och äldreomsorgen fick klara sig helt på egen hand utan stöd från dessa myndigheter. I slutredovisningen den 25 februari 2022 kommer ansvarsfrågan att belysas. Vilket ansvar för den höga smittspridningen och de höga dödstalen har regeringen, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och SKR? RPG anser att det nu är viktigt att lära av historien och att förbereda sig bättre och bygga upp en beredskap inför kommande kriser.  

Här kan du ta del av coronakommissionens rapporter:   länk till coronakommissionens hemsida

To the top