Nyheter från Förbundet

Regeringen vill minska antalet skador till följd av fallolyckor. Socialstyrelsen har därför  fått i uppdrag att göra en informationssatsning som på sikt ska bidra till att minska  antalet fallolyckor. Informationssatsningen riktar sig till äldre kvinnor och män och  berättar om vad de själva kan göra för att inte ramla. 

I SeniorPosten nummer 4 fanns en gåva instoppad i tidningen. En kalender för 2021 med praktiska tips på vad man kan göra för att förhindra fallolyckor. Om du inte har fått den fina kalendern kan du maila till rpgkansli@rpg.org.se så skickar vi en kalendertill dig. 

Här kan du läsa om vad du kan göra för att minska risken för att falla och skadas: Tips för att förhindra fallolyckor


To the top