Nyheter från Förbundet

RPG har fått den årliga uppdateringen av informationsmaterial gällande bostadstillägg från Pensionsmyndigheten.  I rådande tider går det inte att ses men att det kanske finns föreningar som vill erbjuda ett digitalt möte och visa bilder och samtala kring. Alternativt att ni kan tipsa medlemmar på annat sätt. Vi publicerar därför här ett bildspel om bostadstillägg 2021 samt ett dokument med de vanligaste frågorna med tillhörande svar.  

RPG:s förbund uppmanar alla medlemmar att söka bostadstillägg. Även om ni tidigare fått avslag kan livsförhållanden ändras och att tillägget beviljas. Det är väl värt mödan att ansöka som en förstärkning av pensionen. Bostadstillägg är en rättighet!

Bildspel bostadstillägg 2021

De vanligaste frågorna med svar om bostadstillägg 2021

To the top