Nyheter från Förbundet

Stockholm 12 juni, 2020

Öppet brev till riksdag och regering

Angående medel för att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre

RPG – Riksförbundet PensionärsGemenskap är en rikstäckande pensionärsorganisation som har funnits i Sverige sedan 1974. G:et i RPG står för gemenskap i föreningar och är grundpelaren i vår verksamhet. Vi har många äldre medlemmar som nu befinner sig isolerade på grund av den pågående coronapandemin. RPG arrangerar därför i sommar en rad aktiviteter utomhus för att skapa sociala och säkra sammanhang för ensamma äldre. Vi genomför också under övriga delar av året olika program inom kultur, hälsa, samhälle och IT. RPG sitter i regeringens pensionärskommitté och Socialstyrelsen äldreråd och är också ett stöd till de viktiga kommunala pensionärsråden i de kommuner som har dessa råd.

Vi har ansökt om projektmedel från regeringens satsning på att motverka äldres ensamhet vid de tillfällen som bidraget har annonserats ut. Men inte fått en krona i projektstöd. Det har funnits två typer av stöd att söka; verksamhetsstöd och projektstöd.  PRO, SKPF och SPF Seniorerna samarbetar kring ett projekt för att motverka äldres ensamhet men de har valt att inte inkludera RPG i detta projektsamarbete. Vi vill understryka att vi inte missunnar de övriga pensionärsorganisationerna bidrag, men vi finner det diskriminerade att RPG som en liten organisation med två personer anställda på rikskansliet, inte får en krona i projektbidrag. Medan de större som har många anställda som kan arbeta med ansökningar och driva lobbyarbete för sin sak, får miljonbidrag. Ett projektbidrag till RPG hade så väl behövts ute i landets RPG föreningar för att genomföra aktiviteter . De flesta funktionärer i RPG arbetar helt på volontärbasis med inriktningen gemenskap för äldre.

Nu finner vi att regeringen anslår ytterligare 48,5 miljoner för att motverka äldres ensamhet, men att medlen inte går att ansöka om, utan går direkt till de organisationer som redan har fått medel beviljat i mars 2020. Här får alltså RPG noll kronor i projektstöd igen. Vi anser att det borde gå att ansöka om medel på ett öppet och transparent sätt. 

Vi upplever detta både diskriminerande och stötande. Är RPG:s 12 000 medlemmar som alla är äldre, mindre värda att satsa på?  Vi har dessutom ca 5 000 besökare på våra föreningsaktiviteter runt om i landet som inte är RPG-medlemmar. Vi vill bedriva öppen verksamhet så att alla ensamma äldre kan delta. Det ska inte vara plånboken som styr om man som äldre kan delta i pensionärsaktiviteter eller inte.

Sedan undrar vi även om inte regeringen vill att det ska finnas mindre organisationer i Sverige?  Med det lilla statsbidrag som RPG får, finns snart inget utrymme att bedriva verksamhet. Det i sin tur kommer att innebära en aktör mindre som kan genomföra aktiviteter för att motverka äldres ensamhet.  

 Med vänliga hälsningar

Monica Blomberg

Förbundsordförande i RPG 

To the top