News from Sörmland-Östergötland

Anmälan eller frågor till: Ann-Christin Ohlsson tel. 073-2149864 , annch.m.ohlsson@gmail.com, Sören Öhlund tel.nr: 070-797 48 76, b.s.ohlund@gmail.com

Resan kommer att gå från Skärblacka. Om det är fler än 6 stycken startar bussen i Linköping. Annars kommer anslutnings taxi el. dyl. att ordnas för resenärer från Linköping.

PRIS: MAX 7.800/person (medlem i RPG) i dubbelrum inkl mat, boende, resa och guidningar /föreläsningar /underhållning . Priset justeras efter hur många som åker med, ju fler ju billigare Enkelrumstillägg 1000:-/person

To the top